Kampanjat

ViNO tuottaa valtakunnallisia poliittisia kampanjoita, jotka toimivat keskustelun avaajina ja tarjoavat paikallistasolla helposti toteutettavia tempauskonsepteja.

Menneet kampanjat

Lähiökampanja

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO käynnisti syksyllä 2013 lähiökampanjan, jonka tavoitteena on tuoda lähiöitä enemmän poliittiseen keskusteluun, murtaa ihmisten ennakkoluuloja ja nostaa esiin aluueellista eriarvoistumista yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä sekä lisätä asukkaiden osallistumismahdollisuuksia. Kampanja pyrkii innostamaan järjestöjä järjestämään erilaisia tapahtumia ja kampanjoita lähiöissä.

Tutustu kampanjan nettisivuihin www.vino.fi/vihrealahio

Onnellinen yhteiskunta -kampanja

Vuonna 2011 käynnistynyt Onnellinen yhteiskunta -kampanja pureutuu niihin yhteiskunnan rakenteisiin, jotka rajoittavat tai edistävät ihmisten mahdollisuuksia onnellisuuteen. Näitä ovat mm. syrjäytyminen ja sosiaalinen segregaatio sekä niiden ehkäisy, perustulo ja ennakkoluuloton, moniarvoinen kaupunkisuunnittelu.

Kansalaisaloitekampanja

ViNO valmistelee kampanjaa, joka rakentuu Suomen uuden perustuslain mahdollistamalle kansalaisaloitteelle. 1.3.2011 voimaan tulleen uuden perustuslain mukaan vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi.

Kampanjan teemaksi on valikoitunut kunnallisdemokratian vahvistaminen. ViNO on lisäksi mukana turkistarhaus- ja perustulokansalaisaloitteissa.

Kansalaisaloitekampanja ei rajoitu vuodelle 2012, vaan jatkuu kunnes kansalaisaloitteella tehdyn lakialoitteen käsittely eduskunnassa on saatu päätökseen.