Talvivaara kiinni nyt – Lähetä vaatimus Kainuun ELY-keskukselle!

Talvivaara kiinni nyt – Kainuun ELY-keskus vastuuseen!

Kirjoita vetoomus ja vaadi ELY-keskusta toimimaan suomalaisen luonnon pelastamiseksi

Talvivaaran kaivosalueella on ollut lukuisia ongelmia sen käynnistämisestä lähtien. Kaivoksen antamat arviot päästöistä oli tehty pahasti alakanttiin, minkä vuoksi lupaehtoja joidenkin aineiden osalta ei ole lainkaan määrätty sitovasti ympäristöluvassa. Kaivoksen päästöt ovat tästä huolimatta ylittäneet monet luvan määräämät rajat. Ongelmia on korjattu, mutta tilalle on noussut aina uusia. Nyt kaivoksen kipsisakka-allas vuotaa erittäin pahasti ja yhtiö on ilmoittanut silti jatkavansa toimintaansa.

Valta päättää Talvivaaran toiminnan jatkumisesta on vain ja ainoastaan Kainuun ELY-keskuksella. Kainuun ELY-keskus on lupaviranomainen ja siten vastuussa toiminnan laillisuudesta. Oikeusvaltiossa ei yhdelläkään poliitikolla, edes pääministerillä tai presidentillä, ole oikeutta päättää yksittäistapauksista kuten Talvivaaran toiminnasta.

Kainuun ELY-keskuksen tulee pysäyttää Talvivaaran kaivoksen toiminta välittömästi. Alueella tulee suorittaa kokonaisvaltainen tarkastus, jossa varmistetaan, ettei yksikään lupaehdoissa määrätty raja ylity ja ettei nykyisen kaltaista patoaltaan vuotoa voi enää tapahtua. Ympäristölupa on päivitettävä ja kaikki päästörajat määriteltävä tarkasti ja nykyistä tiukemmin.

Allaolevan lomakkeen avulla voit lähettää oman palautteesi Talvivaarasta Kainuun ELYn johtajalle, Kari Pääkköselle.

Lomake päästettiin hyvin palvelelleena eläkkeelle 14.11.2012. Viestejä ELY-keskukseen lähetettiin ensimmäisten kolmen päivän aikana reilusti yli 400.