Kuntavaalit

Kuntavaalit pidetään 9.4. Ennakkoäänestys 29.3.-4.4.
Tutustu Vihreiden nuorten ehdokkaisiin Facebookissa!

Vihreät nuoret kampanjoi kuntavaaleissa 2017 seuraavilla kärkiteemoilla:

Kohti päästövapaata kuntaa!

Toteutetaan kunnissa energiaremontti siirtymällä hajautettuun ja uusiutuvaan
energiantuotantoon, selkeyttämällä sääntelyä ja lupamenettelyjä sekä tukemalla investointeja uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen.

Helpotetaan ihmisten liikkumista parantamalla julkista liikennettä ja kehittämällä
kutsuliikennettä. Lisätään pyöräilymahdollisuuksia esimerkiksi tarjoamalla kaupunkipyöriä, tekemällä pyöräkaistoja ja lisäämällä autottomien katujen määrää kaupungeissa.

Tasa-arvoista ja laadukasta koulutusta!

Ennaltaehkäistään kunnissa asuinalueiden välistä eriarvoistumista ja koulutusasteen periytymistä tukemalla lisärahoituksella kouluja niillä alueilla, joissa on keskimääräistä enemmän ongelmia.

Kuntien tulee myös kannustaa kouluja luopumaan liikuntatunneilla jaottelusta tyttöjen ja poikien ryhmiin sekä tarjota opettajille täydennyskoulutusta sukupuolten tasa-arvosta sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kohtaamisesta kouluissa.

Enemmän turvaseksiä, enemmän terveitä nuoria!

Kaikissa Suomen kunnissa tulee tarjota maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille. Näin ehkäistään seksitauteja ja ei-toivottuja raskauksia nykyistä tehokkaammin.

Uudistuksen myötä kunnat tarjoaisivat nuorille maksuttomasti erilaisia ehkäisymuotoja, myös hormonitonta ehkäisyä. Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus huomioidaan uudistuksessa, ja kunnat tarjoavat kaikille nuorille neuvontaa seksuaaliterveydestä

Lue koko kuntavaaliohjelma!