på svenska

Vaddå ViNO?

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO – De gröna unga och studerandenas förbund är en nationell grön ungdomsförening. ViNO verkar i politikens alla delområden både inom Gröna förbundet och annanstans i samhället. Vårt mål är en rättvis värld, som är hållbar både för människan och övriga naturen.

Vi verkar politiskt, eftersom en stänk av grönt gör gott för världen. Till det gröna hör förutom miljöskydd även att driva frågor som demokrati, mänskliga rättigheter och social rättvisa. Vi vill stoppa klimatförändringen och fattigdomen.

För att rädda världen påverkar vi såväl direkt, genom medborgaraktivism, som parlamentariskt. ViNO har flera medlemsorganisationer runtom Finland och de bestämmer ViNOs linjer på förbundsmötet årligen. För det dagliga arbetet ansvarar styrelsen och personalen.