Vihreät nuoret: Työeläkemenojen kasvua hillittävä tulevien sukupolvien eläkkeiden turvaamiseksi

Vihreät nuoret, eläkepamfletti

Vihreät nuoret vaatii 10.11. julkaistussa eläkepamfletissaan, että tulevien sukupolvien eläkkeet on turvattava muun muassa uudelleenarvioimalla eläkkeiden omaisuudensuojaa sekä siirtymällä taitetusta indeksistä kansaneläkeindeksiin. Pamfletin taustalla on huoli nykyisen järjestelmän taloudellisesta kestävyydestä, rasituksesta hyvinvointivaltiolle sekä sukupolvien sisäisestä ja välisestä oikeudenmukaisuudesta.

“Kansaneläkkeitä ja sosiaaliturvaa heikennetään jatkuvasti. Sen sijaan työeläkkeisiin ei saa koskea, sillä perustuslakivaliokunta on 25 vuotta ennen meidän syntymäämme linjannut, että ne kuuluvat omaisuudensuojan piiriin. On korkea aika uudelleenarvioida tämä 1960-luvulla valittu linja, sillä nykytilanne on täysin kestämätön. Meidän eläkemaksumme menevät suoraan nykyisten eläkkeiden maksamiseen. Jos tilannetta ei korjata, rahat eivät yksinkertaisesti riitä meidän vanhuusvuosiemme turvaamiseen”, toteavat Vihreiden nuorten puheenjohtajat Iiris Suomela ja Jaakko Mustakallio.

“Vaikka eläkkeet ovat osa yhteistä sosiaaliturvajärjestelmäämme, niistä keskustelu on muuttunut tabuksi. Väestön ikääntyminen ei yksin selitä kasvaneita eläkemenoja. Työeläkejärjestelmä rakennettiin epärealististen kasvuodotusten varaan. Ne eivät ole toteutuneet, ja siksi nyt pitää tehdä korjausliike”, sanoo Vihreiden nuorten sosiaalipoliittisen työryhmän puheenjohtaja Silja Uusikangas.

Vihreät nuoret ovat huolissaan julkisiin palveluihin kohdistuvista jatkuvista leikkauksista sekä kansaneläkkeiden indeksijäädytyksistä. Samaan aikaan kun kaikista köyhimpien kansaneläkkeitä heikennetään, työeläkemenojen annetaan kasvaa sadoilla miljoonilla joka vuosi. Vaikka eläkkeet maksetaan työeläkeyhtiöiden kautta, ne rahoitetaan pääosin työikäisen väestön eläkemaksuista, joiden taso vaikuttaa suoraan työn verotuksen tasoon. Kasvavat eläkemenot lisäävät painetta nostaa eläkemaksuja, mikä taas heikentää valtion verotuloja. Siksi Vihreät nuoret vaatii, että työeläkkeitä on voitava tarkastella kriittisesti siinä missä muutakin julkisen sektorin toimintaa. Eläkekeskustelun tabut on purettava.

Pamflettia valmistellut Vihreiden nuorten sosiaalipoliittinen työryhmä vaatii eläkejärjestelmään läpinäkyvyyttä:

“Eläkkeistä puhuttaessa ongelmana on järjestelmän monimutkaisuus ja etäisyys etenkin nuorille. Nuoret tietävät, että he eivät tule saamaan yhtä suuria eläkkeitä kuin vanhempansa. Miten luottamus eläkejärjestelmään voi säilyä, kun eläkeuudistukset ovat tarjonneet vain laastaria nuorten kannalta kestämättömään tilanteeseen?”, kysyy sosiaalipoliittisen työryhmän varapuheenjohtaja Lukas Korpelainen.

Vihreiden nuorten eläkepamfletti on luettavissa nettisivuillamme täällä.

Lisätiedot:

Puheenjohtajat
Jaakko Mustakallio, 045 652 0589
Iiris Suomela, 044 349 2228
puheenjohtajat@vihreatnuoret.fi

Kommentit

kommenttia

Kategoria(t): Tiedotteet. 10.11.2017