Vihreät nuoret: Perustuslaista pidettävä kiinni – myös turvapaikkapolitiikassa.

Puheenjohtajat Iiris Suomela ja Jaakko Mustakallio vaativat hallitusta kunnioittamaan perustuslakia - myös turvapaikanhakijoiden kohdalla.

Puheenjohtajat Iiris Suomela ja Jaakko Mustakallio vaativat hallitusta kunnioittamaan perustuslakia – myös turvapaikanhakijoiden kohdalla.

Vihreät nuoret vaativat hallitusta asettamaan Suomen perustuslain ja ihmisoikeudet etusijalle turvapaikkapolitiikassa. Järjestön puheenjohtajat Iiris Suomela ja Jaakko Mustakallio kritisoivat hallituksen tiukkenevaa linjaa pakkopalautusten suhteen.

– Palautuksia ei voi toimeenpanna ellei ole täyttä varmuutta, ettei palautettavaa uhkaa väkivalta tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu. Muutoin toimitaan Suomen perustuslain vastaisesti, sanoo Iiris Suomela viitaten perustuslain 9.4 §:ään. Pykälän mukaan ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

Turvan lisäksi jokaisella on oikeus tasapuoliseen ja huolelliseen viranomaiskohteluun. Tämä oikeus ei tällä hetkellä toteudu turvapaikanhakijoiden kohdalla. Turvapaikkapolitiikan kiristykset ja Maahanmuuttoviraston resurssipula johtavat yhä useamman turvapaikkapäätöksen puutteellisuuteen. Näin ollen yhä useampi valitus kielteisestä päätöksestä menee läpi verrattuna vuotta 2015 edeltäneeseen tilanteeseen.

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön tulosalueen johtaja Tirsa Forssell myönsi Ylen haastattelussa 21.4.2017, että jossakin tapauksissa maatietoa on sovellettu väärin, asioita ei ole selvitelty riittävästi ja päätökset palautuvat takaisin menettelyvirheinä.

– On täysin kestämätöntä, ettei Suomi pysty takaamaan hädänalaisena maahamme saapuvien oikeusturvaa. Virheitä tapahtuu huolestuttavan paljon, mutta siitä huolimatta turvapaikanhakijoita pakkopalautetaan heille vaarallisille alueille, Jaakko Mustakallio toteaa.

Hallituksen maahanmuuttovastainen linja johtaa ristiriitaisiin ja ihmisoikeuksia loukkaaviin viranomaispäätöksiin. Julkisuuteen on tullut useita kielteisiä turvapaikkapäätöksiä, joissa Maahanmuuttovirasto myöntää ihmiseen kohdistuvan vainon tai väkivallan uhan. Siitä huolimatta turvapaikkaa ei myönnetä.

Moni turvapaikanhakija ei tunne oikeuksiaan, jolloin kyseenalaiset päätökset eivät johda korjausvaatimuksiin tai valituksiin. Lisäksi ruuhkien vuoksi kaikki eivät ehdi saamaan oikeusapua ja ammattitaitoista tulkkia ennen valitusajan päättymistä. Näin ollen Suomesta pakkopalautetaan ihmisiä – jopa lapsia – alueille, joissa heihin kohdistuu väkivallan uhkaa ja turvattomuutta.

– Jos on tiedossa, että turvapaikanhakijaa ollaan palauttamassa väärin tai puutteellisiin perustein, on täysin hyväksyttävää vaatia palautuksen toimeenpanon lykkäämistä, kunnes virheet on saatu korjattua. Siinä ei ole mitään väärää tai laitonta, että tavallinen kansalainen puolustaa toisen ihmisen oikeusturvaa ja oikeutta elää, toteaa Iiris Suomela.

Maahanmuuttovirastolle ja hallinto-oikeuksille on taattava riittävät resurssit sujuvaan ja riittävään viranomaiskohteluun. Vielä tärkeämpää on varmistaa, että lainsäädäntö ja viranomaisten ohjeistukset vastaavat perustuslakia ja Suomen solmimia kansainvälisiä sopimuksia.

– Suomen turvapaikkalinjaukset on korjattava pikaisesti vastaamaan perustuslain määrittämää tasoa. Meillä on velvollisuus varmistaa, ettei ketään käännytetä kidutettavaksi tai tapettavaksi. Ihmisoikeudet ja lasten oikeudet on asetettava ennakkoluulojen ja maahanmuuttovastaisen politiikan edelle, Vihreiden nuorten puheenjohtajat vaativat.

Lisätiedot:

Puheenjohtajat
Jaakko Mustakallio, 045 652 0589
Iiris Suomela, 044 349 2228
puheenjohtajat@vihreatnuoret.fi