ViNO esittää Alviina Alametsää SYL:n hallitukseen 2016

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO esittää Alviina Alametsää Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodeksi 2016. Alametsä on 23-vuotias, Tampereelta kotoisin oleva valtiotieteen kandidaatti, maailmanpolitiikan opiskelija ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen. Alametsä vastaa hallituksessa kaupunkivaikuttamisesta, perheellisistä opiskelijoista ja yhdenvertaisuusasioista. Hän on päässyt luotsaamaan onnistuneita edunvalvonta- ja yhdenvertaisuusprojekteja, kuten pääkaupunkiseudun opiskelija- ja ylioppilaskuntien yhteistä World Student Capital- kaupunkivaikuttamisverkostoa. Lue loppuun

17.11.2015

Vihreät nuoret: tehotuotannon maataloustuet lopetettava

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO vaatii liittokokouksessaan Suomea ja Euroopan unionia lopettamaan epäeettisen tehotuotannon tukemisen verovaroin. Järjestö esittää maataloustukien merkittävää leikkaamista ja kohdentamista kestäviin ja eettisiin tuotantotapoihin. Lue loppuun

16.11.2015

Mustakallio ja Ilvessalo vihreiden nuorten puheenjohtajiksi

Joensuussa kokoontuva Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn liittokokous valitsi järjestölleen puheenjohtajiksi vuodelle 2016 istuvan puheenjohtaja Saara Ilvessalon ja vuosiksi 2016–2017 Jaakko Mustakallion. Järjestöllä on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa ja jatkossa puheenjohtajat valitaan vuorovuosin kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Uudeksi pääsihteeriksi liittokokous valitsi Anni Heinälän. Lue loppuun

14.11.2015
Lue aikaisempia tiedotteita