Vihreiden nuorten puheenjohtaja Maria Ohisalo pyrkii Vihreiden varapuheenjohtajaksi

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO kokoontuu liittokokoukseen Turkuun 28.-30.11. Liittokokouksessa valitaan järjestölle uusi puheenjohtajapari ja hallitus. Nykyiset istuvat puheenjohtajat Maria Ohisalo ja Aaro Häkkinen siirtyvät hyvin mielin kohti uusia haasteita. Häkkinen jatkaa oikeustieteen opintojaan Helsingin yliopistossa ja vaikuttaa muun muassa Vihreiden puoluevaltuuskunnassa. Ohisalo on ehdolla kevään 2015 eduskuntavaaleissa Helsingissä, tekee väitöskirjaa leipäjonoista ja tähtää Vihreiden varapuheenjohtajaksi kevään puoluekokouksessa.

ViNOa nyt toista vuotta puheenjohtava tutkija Maria Ohisalo haluaa uudistaa Vihreitä puolueena.

- Olemme onnistuneet viime vuosina muun muassa sosiaaliturvan uudistamisessa. Silti Vihreiden täytyy olla vielä vahvemmin heikoimmassa asemassa olevia ja äänettömiä puolustava puolue. Muun muassa miljoona yksin asuvaa suomalaista odottaa Vihreiltä toimia yksin asuvia eriarvoistavan politiikan murtamisessa. Puolueen täytyy myös uskaltaa kaikessa päätöksenteossaan vaatia tasa-arvon toteuttamista, vaikka se muiden puolueiden mukaan olisi jo valmis. Palkkatasa-arvosta pitää tehdä totta ja syrjintä on saatava loppumaan, vaatii ViNOn puheenjohtaja Ohisalo. Lue loppuun

13.11.2014

Vihreät nuoret: Sote-uudistuksen kaataminen olisi piittaamattomuutta tulevista sukupolvista

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO pitää Kokoomuksen avauksia sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen viivyttämisestä erittäin vastuuttomina. ViNO vaatii, että hallituksen yhdessä eduskuntapuolueiden kanssa sopima sote-ratkaisu viedään päättäväisesti ja viipymättä maaliin tämän vaalikauden aikana. Sote-uudistukseen liittyvät perustuslailliset ja aikataululliset ongelmat on jo tunnistettu ja niiden ratkaiseminen on kiinni vain tahdosta.

- Kokoomus tuntuu välittävän vain yksityisten toimijoiden roolista uudistuksessa, vaikka terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen on keskeistä juuri nyt. On sekä sosiaalisesti että taloudellisesti kallista olla puuttumatta kasvavaan eriarvoistumiseen, linjaa ViNOn puheenjohtaja Maria Ohisalo.

- Sote-uudistuksessa on kyse hyvinvointivaltion tärkeimmistä palveluista, ihmisten hyvinvoinnista ja sote-järjestelmän kyvystä puuttua esimerkiksi nuorten syrjäytymiseen ja vastata jatkuvasti kasvavan ikääntyneen väestönosan palvelutarpeisiin. Tarvitsemme laajat sote-alueet, joilla on vahva veronmaksukyky ja järjestämisvastuu perus- ja erikoistason sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, muistuttaa Ohisalo. Lue loppuun

3.11.2014

Vihreiden nuorten puheenjohtajat: Poliittisten nuorisojärjestöjen tuet täyteen remonttiin!

Poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen veikkausvoittovaroista jaettavat avustukset puhuttavat taas Perussuomalaisten nuorten tekemän valituksen myötä. Myös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on vuosittain vaatinut epäoikeudenmukaisen avustusjärjestelmän uudistamista puhtaalta pöydältä.

Tuen jakoperusteet eivät ole avoimet tai yhtenäiset eri järjestöille. Tästä kertoo muun muassa nyt nähty esimerkki, että toiminnan monikulttuurisuusvaatimuksen perusteella evätään Perussuomalaisilta nuorilta tukea, kun samaan aikaan Kokoomusnuoret saavat syrjivistä kannoistaan huolimatta tukea reilusti yli puoli miljoonaa euroa joka vuosi. ViNO vaatii kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitasta muuttamaan järjestöjä eriarvoistavaa järjestelmää. ViNO esittää rahoituskriteerien uudistamista muuttamalla kriteeristö kolmiosaiseksi. Kriteereillä olisi kaikilla ⅓-painoarvo ja ne olisivat:

  1. Puolueen saama kansanedustajamäärä edellisissä eduskuntavaaleissa
  2. Puolueen kannatus nuorten parissa
  3. Järjestön toiminnan laajuus, laatu, tasa-arvoisuus ja muut toiminnalliset kriteerit nykymallin tapaan, mutta avoimemmin.

- On röyhkeää, että ministeri esikuntineen piiloutuu arviointi- ja avustustoimikunnan selän taakse, kun esimerkiksi tämän vuoden avustuspäätöksissä ministeri on leikannut useita tuhansia euroja Perussuomalaisilta nuorilta, Vihreiltä nuorilta ja opiskelijoilta ja Kristillisdemokraattisilta nuorilta avustustoimikunnan esityksen vastaisesti. Nykykehityksellä tuet “normalisoituvat” toimintaa vastaaviksi aikaisintaan parin vuosikymmenen päästä, jos yksikään ministeri ei tee suurempia korjausliikkeitä. Nyt on muutoksen aika, vaatii ViNOn puheenjohtaja Maria Ohisalo.

Lue loppuun

29.10.2014
Lue aikaisempia tiedotteita