Vihreät nuoret: Suomen sitouduttava edistämään alkuperäiskansojen oikeuksia

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO vaatii Suomea ratifioimaan kansainvälisen työjärjestö ILO:n alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen nro 169. Sopimuksen tarkoituksena on taata alkuperäiskansalle samat oikeudet ja mahdollisuudet kuin valtaväestöllä on.

– Saamelaiset ovat Euroopan pohjoisin ja EU:n ainoa alkuperäiskansa. Sopimuksella Suomi sitoutuu edistämään saamelaisten oikeuksia, kuten turvaamaan saamelaislasten oikeuden oppia saamen kieltä, toteaa ViNOn puheenjohtaja Saara Ilvessalo.

Suomea on kritisoitu ILO-sopimuksen vuoksi useaan otteeseen kansainvälisissä yhteyksissä niin YK:n kuin EU:n tahoilta. ViNO on vaatinut sopimuksen hyväksymistä myös aiempina vuosina saamelaisten kansallispäivän aikaan helmikuun alussa.

– Alkuperäiskansoilla on oikeus säilyttää elämäntapansa, kielensä ja identiteettinsä kansana. Valtioiden on tunnustettava alkuperäiskansojen pyrkimykset hallita itse omia instituutioitaan ja kehitystään ja tuettava tätä työtä aktiivisesti. Sopimus takaa saamelaisille nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa, ViNOn puheenjohtaja Jaakko Mustakallio sanoo.

ILO-sopimus tunnustaa alkuperäiskansojen oikeudet perinteisiin asuinalueisiinsa ja niiden luonnonvaroihin sekä edellyttää valtioilta toimenpiteitä alkuperäiskansojen kulttuurin, kielen ja ympäristön suojelemiseksi.

Lisätietoja:
Jaakko Mustakallio, 045 652 0589
Saara Ilvessalo, 0400 504 089
puheenjohtajat@vino.fi

Järjestöllä on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa.

7.2.2016

Vihreät nuoret hakee viestintäsuunnittelijaa

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO hakee osa-aikaista viestintäsuunnittelijaa vakituiseen työsuhteeseen.

Viestintäsuunnittelijan tehtäviin kuuluu monipuolisesti erilaisia viestinnän tehtäviä, erityisesti järjestön ulkoisen viestinnän suunnittelua ja toteuttamista, graafisen materiaalin tuottamista sekä viestinnän kehittämistä.
Lue loppuun

26.1.2016

Vihreät nuoret: Herää hallitus – kiellä rasistiset katupartiot ajoissa!

saara&jaakko_sairaalasininen_pienennetty

Puheenjohtajat Saara Ilvessalo ja Jaakko Mustakallio.

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO vaatii Suomen hallitusta kieltämään rasististen katupartioiden toiminnan ennen kuin väkivallan uhka konkretisoituu.

ViNO huomauttaa, että Suomella on YK:n rotusyrjinnän vastaisen sopimuksen johdosta velvollisuus kieltää rasismia edistävät ja siihen yllyttävät järjestöt sekä muu organisoitu toiminta. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuoreen linjauksen mukaan kokoontumisvapaus ei ulotu rasistiseen liikehdintään.

– Rasismi lisää pelon ilmapiiriä ja ääri-ilmiöitä. On käsittämätöntä, ettei hallitus ole sanonut katupartioille yksiselitteisesti ei kansainvälisten sitoumusten mukaisesti. Miksi kokoomuksen, perussuomalaisten ja keskustan puoluejohdot eivät ole jo ryhtyneet toimiin rasististen järjestöjen kieltämiseksi? ViNOn puheenjohtajat Jaakko Mustakallio ja Saara Ilvessalo peräänkuuluttavat.
Lue loppuun

24.1.2016
Lue aikaisempia tiedotteita