Vihreät nuoret: Eläinsuojelulaki suojelee eläintuottajia enemmän kuin eläimiä

elainsuojelulaki_kannari

Hallituksen luonnos uudeksi eläinsuojelulaiksi on tällä hetkellä eduskunnassa lausuntokierroksella. Valitettavasti kunnianhimo ja todelliset uudistukset puuttuvat laista kokonaan, sillä Sipilän hallitusohjelmassa on linjattu, että eläintuottajille ei saa koitua muutoksista lisäkustannuksia. On kuitenkin selvää, ettei eläinoikeuksien täysimääräinen toteutuminen ole mahdollista ilman lisäpanostuksia. Siksi Vihreät nuoret esittävät lainsäädännön tiukennusten lisäksi eläintuotannon tukien pikaista uudistamista niin, että ne kannustavat eläinsuojelun tason merkittäviin parannuksiin.

Hallituksen luonnoksessa eläinsuojelulaiksi vaatimus eläinten olennaisten käyttäytymistarpeiden mahdollistamisesta ei toteudu, kun lypsylehmien parsinavettoja ei kielletä ja turkistarhaus pysyy laillisena.

“Myös tuotantoeläimillä tulee olla mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen. Parressa kiinni oleva lehmä ei pääse liikkumaan, mikä estää räikeästi lehmän lajityypillisen käyttäytymisen. Parsinavetat ovat kiellettyjä Norjassa ja Tanskassa – miksi Suomi laahaa perässä?” puheenjohtaja Sameli Sivonen kysyy.

Vihreät nuoret vaativat parsinavettojen ja turkistarhauksen kieltämistä sekä jatkuvan vedensaannin lisäämistä lakiluonnokseen. Tällä hetkellä hallitus ei ole säätämässä jatkuvaa vedensaantia pakolliseksi, vaikka lain valmisteluun osallistunut asiantuntijaryhmä puolsi sitä. Eläinten altistaminen pitkittyneelle janolle aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä, jonka välttäminen on listattu jo lain yleisissä periaatteissa.

Eläinten itseisarvon tunnistaminen tulee olla paremmin esillä uudessa laissa. Tällä hetkellä itseisarvo mainitaan vain lain perusteluissa.

“Eläimet eivät ole olemassa vain ihmistä varten. Siksi eläinten ihmisestä riippumattoman arvon tunnistaminen myös lakipykälissä on tärkeää paitsi lain tulkinnan kannalta mutta myös asennevaikuttamisen keinona” puheenjohtaja Iiris Suomela toteaa.

Vihreät nuoret vaatii eläinten itseisarvoa kunnioittavaa eläinsuojelulakia ja on siksi mukana tänä lauantaina Rautatientorilla järjestettävässä Eläinten ääni -mielenosoituksessa.

Lisätietoja:

Vihreiden nuorten puheenjohtajat (puheenjohtajat@vihreatnuoret.fi)
Sameli Sivonen, 050 4066855
Iiris Suomela, 044 3492228

Vihreillä nuorilla on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa

14.2.2018

Vihreät nuoret vaativat hallitusta hautaamaan aktiivimallin ja tuomaan toimivan perustulon pöytään

aktiivimallimiekkari_kuva2

Aktiivimalli heikentää jo valmiiksi liian alhaisen perusturvan tasoa. Oikeus riittävään toimeentuloon on kirjattu YK:n ihmisoikeusjulistukseen ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

“Sekä Euroopan neuvosto että YK ovat huomauttaneet Suomea liian alhaisesta perusturvan tasosta. Euroopan neuvosto kiinnitti vielä erityisesti huomiota työmarkkinatuen alhaiseen tasoon vielä keväällä 2017 – samaan tukeen, jota Sipilän hallitus nyt aikoo entisestään heikentää aktiivimallilla”, toteaa Vihreiden nuorten toinen puheenjohtaja Iiris Suomela.

Alhaisesta työmarkkinatuesta leikkaaminen ei poista kustannuksia, vaan lisää niitä pitkällä aikavälillä. Jos ihmisen voimavarat kuluvat jo pelkästään vähävaraisuudesta ja byrokratiasta selviytymiseen, ei aktiivimallin leikkuri aiheuta muuta kuin entistä syvempää työkykyä heikentävää ahdinkoa.

Osatyökykyisyys, rahattomuus tai muut elämäntilanteisiin tai terveyteen liittyvät ongelmat eivät taivu helposti aktiivimallin vaatimuksiin. Varsinkin syrjäytymisvaarassa olevat kouluttamattomat nuoret ovat riskiryhmässä kadota syvemmälle tavoittamattomiin, kun aktiivimalli tarjoaa heille vain lisää pakkoa ja epäonnistumista ilman resursseja aitoon yksilölliseen tukeen.

“Hallitus pyrkii vain kaunistelemaan työllisyyslukuja siirtämällä ihmisiä aktiivimallin avulla työttömyystuelta toimeentulotuelle. Tämä on paitsi epäinhimillistä, myös kestämätöntä työllisyyspolitiikkaa.” linjaa Vihreiden nuorten toinen puheenjohtaja Sameli Sivonen

Hallitus lupasi, ettei työttömyysturvan tasoon kajota enää kilpailukykysopimuksen jälkeen, mutta taas kerran on Sipilän lupaukset petetty. Hallituksen tulisi pitää kiinni lupauksistaan ja kääntää katse kohti perustulokokeilua. Perustulosta tulisi kehittää kaikille suomalaisille vastikkeeton ja riittävän toimeentulon takaava sosiaaliturvan malli.

2.2.2018

Vihreät nuoret: Turvaseksi ei saa olla rahasta kiinni!

Enemmä tur

Vihreät nuoret onnittelee Helsinkiä maksuton ehkäisy nuorille -aloitteen hyväksymisestä ja vaatii muitakin kuntia laajentamaan nuorille maksutta tarjolla olevia seksuaaliterveyspalveluja.

– Maksuton ehkäisy kaventaa terveyseroja kustannustehokkaasti mahdollistamalla perhesuunnittelun ja turvaseksin entistä suuremmalle joukolle nuoria. Näin vähennetään tuntuvasti raskaudenkeskeytyksiä ja seksitauteja. Helsingin päätös on loistava esimerkki kustannustehokkaasta ja vaikuttavasta terveyspolitiikasta, sanoo Vihreiden nuorten toinen puheenjohtaja Sameli Sivonen.

Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymässä Reetta Vanhasen (vihr.) aloitteessa kondomit tuodaan kouluihin, nuorisotaloille ja nuorten tapahtumiin. Lisäksi nuorille tarjotaan maksuton mahdollisuus hormonaaliseen ehkäisyyn tai kierukkaan.

– Maksuton ehkäisy madaltaa kynnystä ehkäisyn käyttöön erityisesti vähävaraisilla nuorilla, joille tällä hetkellä kasautuu suuri osa raskaudenkeskeytyksistä. Seksitautitartuntoja voidaan ehkäistä ainoastaan käyttämällä kondomia, ja siksi myös kondomien hyvä saatavuus on ensiarvoisen tärkeää, kertoo Vihreiden nuorten toinen puheenjohtaja Iiris Suomela.

Vihreät nuoret suosittaa kaikkia kuntia tarjoamaan maksutta kondomeja, hormonaalista ehkäisyä ja kierukoita kaikille alle 25-vuotiaille sekä huolehtimaan laadukkaasta ehkäisyneuvonnasta kaikille ikäluokille.

– Ehkäisyä on tarjottava maksutta kaikille sukupuolille, jotta ehkäisyvastuu jakautuu mahdollisimman tasapuolisesti. Kuntien on myös pidettävä huolta seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten mahdollisuudesta heille parhaiten sopivaan ehkäisyyn, vaatii Sameli Sivonen.

Maksuton ehkäisy nuorille etenee yhä useammassa Suomen kunnista valtuutettujen sekä kuntalaisten tekemien aloitteiden kautta. Vihreät nuoret kannustaa jokaista tarttumaan toimeen maksuttoman ehkäisyn puolesta.

– Mikäli kotikuntasi ei vielä tarjoa maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille, voit tehdä aiheesta kuntalaisaloitteen tai ottaa yhteyttä oman kuntasi valtuutettuihin ja pyytää heitä tekemään valtuustoaloitteen aiheesta. Seksuaaliterveys ei saa olla lompakon paksuudesta kiinni, Iiris Suomela muistuttaa.

 

Lisätietoja:


Vihreiden nuorten puheenjohtajat (puheenjohtajat@vihreatnuoret.fi)
Sameli Sivonen, 050 406 6855
Iiris Suomela, 044 3492228

Vihreillä nuorilla on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa

30.1.2018
Lue aikaisempia tiedotteita