Vihreiden nuorten puheenjohtajat: Hallitus romuttaa hyvinvointivaltion pohjaa!

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn puheenjohtajat Maria Ohisalo ja Aaro Häkkinen ovat tyrmistyneitä vähitellen julkisuuteen tihkuvista hallituksen leikkaussuunnitelmien kohdennuksista ja hallituksen tavasta päättää koko Suomen asioista pienellä porukalla, suljetuin ovin, kiireellä ja puutteellisin tiedoin.

Hallituksen torstaina julkaisemissa kehyspäätöksissä oli todella musertavia uutisia
opiskelijoille ja erityisopetusta tarvitseville lapsille. ViNOn puheenjohtajat Ohisalo ja Häkkinen muistuttavat, että aitoja säästöjä ei saada leikkaamalla terveydestä, opetuksesta ja asumisesta, vaan kulut siirtyvät muille tahoille ja säästöt näyttäytyvät isompina ongelmina myöhemmin. Hyvinvointivaltion pohjan romuttaminen on kestämätöntä politiikkaa. Lue loppuun

5.4.2014

Vihreiden nuorten puheenjohtajat: Jättileikkaukset ja köyhien kurittaminen eivät pelasta Suomen taloutta

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn puheenjohtajat Maria Ohisalo ja Aaro Häkkinen ovat pettyneitä hallituksen kehysriihessään päättämistä jopa 1,6 miljardin menosopeutuksista ensi vuodelle. Kasvupaketti pienentää kokonaissummaa, mutta se jää edelleen aivan liian suureksi. Myöskään menosopeutusten ja veronkorotusten 50-50-periaatteesta luopuminen ei saa ViNOn puheenjohtajilta kiitosta.

ViNO on aiemmin vaatinut hallitusta pidättäytymään miljardiluokan leikkauksista. Säästöt olisi kannattanut kohdentaa ajalle, jolloin talous on selkeästi elpynyt. Vuodelle 2015 on jo aiemmin kohdistettu yli miljardin euron leikkaukset. Leikkaukset realisoituvat nyt kuntatasolla, kun muutamissa kunnissa on esimerkiksi aloitettu jo yt-neuvottelut. Nyt päätetyt yhteensä noin 1,6 miljardin leikkaukset ensi vuodelle tuntuvat hätiköidyiltä ja saattavat koitua orastavan talouskasvun ja elpymisen tuhoksi.

- Monet hallituksen päättämistä sopeutustoimista osuvat suoraan kaikkein heikommassa asemassa oleviin. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus pitää muistaa taloudellisesti vaikeina aikoinakin: Koulutuksesta, sairailta ja köyhiltä leikkaaminen ei ole kestävää talouspolitiikkaa, vaan heikoimpien tukeminen hyödyttää kaikkia. Myös YTHS:n jatkorahoitus ja panostaminen tulevaisuuden työkykyyn näyttävät unohtuneen hallitukselta. Globaalin vastuun vähättely kehitysyhteistyörahoja leikkaamalla on todella lyhytnäköistä, muistuttaa puheenjohtaja Maria Ohisalo.

- Paketissa on kuitenkin myös hyvää: Sote-sopu, suurituloisten verotuksen kiristykset ja ympäristölle haitallisten tukien leikkaaminen olivat erittäin tarpeellisia uudistuksia. Olemme tyytyväisiä myös siihen, että lukukausimaksut eivät kuuluneet hallituksen keinovalikoimaan. Asumistuen suojaosaan tehty uudistus ja toimeentulotuen perusosan maksatuksen siirtäminen Kelaan ovat tärkeitä askelia kohti perustuloa, toteaa puheenjohtaja Aaro Häkkinen.

- Vihreiden eduskuntaryhmä ja puoluevaltuuskunta pitävät lähiaikoina yhteiskokouksen, jossa keskustellaan hallitusyhteistyön jatkosta. Nyt Vihreiden on syytä käydä perusteellinen keskustelu siitä, onko kehyspaketti hyväksyttävissä. Vasemmistoliiton lähtö hallituksesta muuttaa hallituksen toimintaympäristöä ja -edellytyksiä, mutta enemmän nyt on sisäisen pohdinnan paikka, ovatko saavutetut hyvät ratkaisut leikkausten arvoisia. ViNOn suhtautuminen pakettiin on nykyisten tietojen varassa hyvin kriittinen, huomauttavat puheenjohtajat Ohisalo ja Häkkinen.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Maria Ohisalo, 040 703 4185
Puheenjohtaja Aaro Häkkinen, 045 631 2036

Järjestöllä on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa.

 

26.3.2014

Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt: EU:n ja Yhdysvaltojen vapaakauppasopimusneuvottelut avoimiksi ja investointisuojasta neuvotteleminen jäihin

Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt ovat huolissaan EU:n ja Yhdysvaltojen välillä käytävistä vapaakauppasopimusneuvotteluista ja vaativat avointa keskustelua sopimuksen vaikutuksista jäsenmaihin.

- Neuvotteluprosessi etenee epädemokraattisesti ja suljetuin ovin. Sopimuksen sisällöstä tihkuu julkisuuteen vain huhuja eikä kukaan tunnu tietävän, mistä kaikesta sopimuksessa todella neuvotellaan. Tällaista ei voida hyväksyä, sillä sopimuksessa päätetään EU:n jäsenvaltioiden lainsäädäntöön merkittävästi vaikuttavista asioista, sanovat poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat.

Kauppaa rajoittavat tullit ovat EU:n ja USA:n välillä erittäin alhaisia jo nyt, joten sopimus koskee keskeisesti palveluiden kaupan vapauttamista, sääntelyn purkamista, yksityisyyden suojaa ja patentti- ja tekijänoikeuskysymyksiä. Erityisen huolestuttava on vapaakauppasopimukseen kuuluva investointisuoja. Sen myötä maahan investoineet yritykset voisivat haastaa valtion oikeuteen, mikäli lainsäädännön muutos aiheuttaisi yritykselle tulonmenetyksiä. Oikeusjutut ratkaistaisiin kansallisten tuomioistuinten sijaan erilisissä markkinatuomioistuimissa, joihin vain yritykset voivat tehdä valituksia. Lue loppuun

22.3.2014
Lue aikaisempia tiedotteita