Vihreät nuoret hakee kurssikoordinaattoria Nuori vihreä vaikuttaja -kurssille 2015-2016

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO hakee kurssikoordinaattoria Nuori vihreä vaikuttaja -kurssille. Vuosittain järjestettävä kurssi on nuorille suunnattu perehdytys vihreän vaikuttamisen eri muotoihin. Kurssille valitaan 25 osallistujaa ja se sisältää viisi yksi- tai kaksipäiväistä koulutustapaamista Suomessa sekä
reilun viikon mittaisen ekskursion Brysseliin Euroopan parlamenttiin MEP Heidi Hautalan vieraana.

Kurssikoordinaattori vastaa kurssin kotimaan tapaamisten ja Brysselin ekskursion käytännön järjestelyistä. Työnkuvaan kuuluu mm. vierailu-, puhuja- ja tilavaraukset, budjetin seuranta, osallistuminen
suunnittelukokouksiin, kotimaan tapaamisiin ja Brysselin ekskursiolle sekä kurssin päätyttyä raportointi ja arviointi. Brysselin ekskursion aikana kurssikoordinaattori on vastuussa kurssin alaikäisistä osallistujista. Erillinen ohjausryhmä vastaa kurssin sisällöllisestä suunnittelusta ja kurssilaisten valinnasta sekä tukee
kurssikoordinaattorin työtä. Kurssikoordinaattorin työtehtäviin kuuluu myös uuden kansainvälisen Nuori vihreä vaikuttaja -kurssin ohjausryhmän toimintaan osallistuminen. Kurssikoordinaattorilta toivotaan mahdollisuutta osallistua ohjausryhmän kokoukseen 7.-8.9. Budapestissä.

Lue loppuun

25.5.2015

ViNO, SONK, Vasop & LSK: Jäähyväiset maksuttomalle koulutukselle

Hallitusneuvottelijoiden työryhmä linjasi 13.5. maahanmuuttopolitiikasta. Yhtenä osana työryhmä esittää lukukausimaksujen käyttöönottoa EU-ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry:n, Vasemmisto-opiskelijat – Vasop ry:n ja Liberaalit Opiskelijat- LSK:n puheenjohtajat ovat pöyristyneitä työryhmän esityksestä.

– Suomea ei saada kuntoon lyömällä koulutukselle hintalappua. Tämä on surullinen päivä suomalaiselle sivistykselle. Maksuttomalla koulutuksella turvataan tasa-arvoiset mahdollisuudet ja sosiaalinen liikkuvuus. Nyt Suomi on ottamassa harppauksen taaksepäin, harmittelevat puheenjohtajat.

Lukukausimaksuja on kokeiltu aiemmin sekä Suomessa että Ruotsissa – molemmissa negatiivisin tuloksin. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman seuranta- ja arviointityöryhmän loppuraportti lukukausimaksukokeilusta Suomessa totesi, etteivät lukukausimaksut onnistuneet edistämään kansainvälistymistä, kasvattamaan korkeakoulutuksen vetovoimaa, vieraskielisten tutkintojen laatua tai edes tuomaan taloudellista tuottoa tai säästöjä.

Ruotsissa lukukausimaksukokeilu tuotti tappiota ja ulkomaalaisten opiskelijoiden osuus tippui ensimmäisenä vuonna yli 90 %. Tanskassa ei vielä vuosienkaan jälkeen ole palattu EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden määrässä entisiin lukuihin. Koska ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden vaikutus talouteen on useiden tutkimusten mukaan positiivinen, aiheuttavat lukukausimaksut ja ulkomaalaisten opiskelijoiden vähentyminen julkiselle taloudelle negatiivisia vaikutuksia.

Hallitusneuvottelijoiden kaavailemassa verovähennysoikeudessa kannustimena jäädä Suomeen töihin ei ole järkeä, kun jo nyt kansainväliset opiskelijat maksavat koulutuksensa takaisin verotuloina muutamassa vuodessa.

– Kiitos Keskusta, Perussuomalaiset ja Kokoomus. Olette päättämässä EU-ETA-maiden ulkopuolisten lukukausimaksuilla, että sukupolvemme ja sitä nuoremmat eivät saa korkeakoulutettuja maahanmuuttajia avukseen korjaamaan huoltosuhdetta. Ajamalla alas EU- ja ETA- maiden ulkopuolisten opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua suomalaiseen korkeakoulutukseen, suljemme yhden oven kansainvälistymiseltä ja tulevaisuuden innovaatioilta sekä otamme askeleen kohti tasa-arvoisen koulutusjärjestelmämme purkamista, tuskastelevat opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat huolestuneina.

Lisätietoja:

Saara Ilvessalo
Ozan Yanar
Puheenjohtajat
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto
0400504089, saara.ilvessalo@vino.fi
0442758797, ozan.yanar@vino.fi

Hanna Huumonen
Puheenjohtaja
Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry
045 112 9299
puheenjohtaja@sonk.fi

Pinja Laukkanen
Puheenjohtaja
Vasemmisto-opiskelijat
0401402229, puheenjohtaja@vasemmisto-opiskelijat.fi

Christoffer Andersson
Puheenjohtaja
Liberaalit Opiskelijat LSK
christoffer.andersson@liberal.fi

14.5.2015

Vihreät nuoret esittää Ohisaloa ja Lappalaista puolueen puheenjohtajistoon

vino38Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO esittää VTM, köyhyystutkija Maria Ohisaloa Vihreiden varapuheenjohtajaksi ja tekniikan ylioppilas, projektipäällikkö Jarno Lappalaista Vihreiden puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi. Vihreiden uudet luottamushenkilöt valitaan puoluekokouksessa Oulussa 5.-7.6.2015. ViNOn ehdokkaat on valittu sähköisellä jäsenäänestyksellä.

Lue loppuun

11.5.2015
Lue aikaisempia tiedotteita