Vihreät nuoret hakee edustajistovaalikoordinaattoria

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO hakee edustajistovaalikoordinaattoria syksyn opiskelija- ja ylioppilaskuntien edustajistovaaleja varten.

Koordinaattorin tehtävänä on tukea ja neuvoa paikallisia vihreitä listoja ja ehdokkaita vaalityössä, ideoida ja tuottaa edustajistovaalimateriaalit listojen käyttöön sekä auttaa muissa edustajistovaaleihin liittyvissä tehtävissä ja viestinnässä. Koordinaattorin tukena toimii opiskelijapoliittinen ohjausryhmä. Tarkka tehtävänkuva tarkentuu sopivan henkilön löydyttyä. Työ sisältää myös matkustamista.

Edustajistovaalikoordinaattorilta edellytämme omatoimisuutta, joustavuutta ja sosiaalisia taitoja. Odotamme myös perustasoista taitto- ja graafista osaamista sekä vihreän opiskelijapolitiikan tuntemusta.

Edustajistovaalikoordinaattorin työ alkaa 1.9.2015 ja jatkuu edustajistovaalien yli raportoinnin palauttamiseen saakka. Koordinaattorille maksetaan 600 euron kertakorvaus sekä lisäksi matkakulut ja puhelinetu.

Hakemukset tulee toimittaa 23.8. klo 23.59 mennessä osoitteeseen hakemukset@vino.fi. Hallitus valitsee koordinaattorin kokouksessaan 29.-30.8.2015.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Saara Ilvessalo
saara.ilvessalo(a)vino.fi
0400 504 089

28.7.2015

Poliittiset nuorisojärjestöt vaativat perussuomalaisten johtoa reagoimaan kansanedustaja Olli Immosen vihanlietsontaan

Poliittiset nuorisojärjestöt vaativat Perussuomalaisten johtoa reagoimaan kansanedustaja Olli Immosen vihanlietsontaan. Immonen kirjoitti Facebookissa julkisen viestin, jossa hän puhuu taistelusta monikulttuurisen painajaisen voittamiseksi.

Kansanedustaja Immonen tekee selväksi tekstissään, ettei tue ihmisten yhdenvertaisuutta, joka on Suomen perustuslaissa taattu. On hyvin huolestuttavaa, että kansanedustaja kehottaa avoimesti rikkomaan perustuslakia ja monikulttuuristen ihmisten perusoikeuksia väkivallan keinoin.

Asiasta noussut kohu ei ole saanut Immosta perumaan sanojaan. Kyse on vakavasta asiasta. Me nuorisojärjestöt vaadimme perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinilta pakoilun sijaan selkeää vastausta siihen, hyväksyykö puolue Immosen ulostulon kaltaisia rasistisia ja väkivaltaan yllyttäviä kannanottoja jatkossakin. Vaadimme perussuomalaisilta selkeitä toimia, joilla he osoittavat, etteivät hyväksy vihanlietsontaa. Lisäksi edellytämme perussuomalaisten eduskuntaryhmän ottavan asian vakavasti ja määrittelevän tarpeelliset sanktiot Immoselle vihapuheistaan.

Allekirjoittaneet nuorisojärjestöt irtisanoutuvat jyrkästi tällaisista vihaa lietsovista ulostuloista. Meidän Suomemme on monikulttuurinen.

Lisätietoja:

Keskustanuorten puheenjohtaja Teppo Säkkinen, teppo.sakkinen@keskustanuoret.fi, +358 50 3846 820
Vasemmistonuorten puheenjohtaja Anni Ahlakorpi, anni@vasemmistonuoret.fi 040 5454 753
RKP-nuorten varapuheenjohtaja Benjamin Ellenberg, benjamin.ellenberg@su.fi 0442943585
Demarinuorten varapuheenjohtaja Petra Peltonen, petra.peltonen@demarinuoret.fi 050-3713920
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry, puheenjohtajat Saara Ilvessalo; 0400504089, saara.ilvessalo@vino.fi; ja Ozan Yanar; 0442758797, ozan.yanar@vino.fi

 

De partipolitiska ungdomsförbunden kräver att Sannfinländarnas ledning reagerar på Olli Immonens hatprat. Immonen skrev ett offentligt meddelande på Facebook där han talar om en kamp för att vinna den mångkulturella mardrömmen.

Ledamot Immonen gör det väldigt klart i sin text att han inte stöder tanken om människors lika värde, som är garanterad i Finlands grundlag. Det är väldigt oroväckande att en riksdagsledamot öppet uppmanar till att bryta mot grundlagen och att med våld kväva mångkulturella människors grundläggande rättigheter.

Uppståndelsen kring Immonens skriverier har inte fått honom att backa. Det är en väldigt allvarlig sak. Vi undertecknade ungdomsförbund kräver att sannfinländarnas ordförande Timo Soini, istället för att konstant fly, ger klara besked på ifall hans parti godtar rasistiska och våldshetsande utlåtanden i stil med Immonens. Vi kräver konkreta åtgärder från Sannfinländarna, med vilka de visar att de inte godkänner hatprat. Därutöver förutsätter vi att den Sannfinländska riksdagsgruppen tar saken på allvar och lägger behövliga sanktioner på Immonen för hans hatprat.

Vi undertecknade ungdomsförbund tar kraftigt avstånd från utlåtanden som sprider hat. Vårt Finland är mångkulturellt.

27.7.2015

Transihmisten ihmisoikeudet toteutettava – translaki uudistettava

Me allekirjoittaneet järjestöt vaadimme translain ihmisoikeusloukkausten poistamista viipymättä. Asiassa on tehty laaja valmistelutyö, jonka pohjalta on mahdollista edetä nopeasti toteuttamaan lakiuudistus. Uudistus on tarkoituksenmukaista tehdä samalla, kun translaki avataan avioliittolain muutoksesta johtuen.

Sukupuolen juridista vahvistamista koskeva lainsäädäntö eli niin kutsuttu translaki tulee uudistaa ihmisoikeusperustaisesti niin, että juridisen sukupuolen vahvistaminen tapahtuu omalla ilmoituksella. Tämä noudattaisi Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen ja muiden ihmisoikeuselinten suosituksia sekä seuraisi viimeaikaista kansainvälistä kehitystä. Uudistus olisi linjassa hallitusohjelman Suomi 2025 -vision kanssa, jonka mukaan ”ihmisellä on vapaus ja vastuu rakentaa omaa, perheensä ja läheistensä elämää”. Erityisen tärkeä uudistus olisi transnuorten hyvinvoinnille ja osallisuudelle.

Lue loppuun

24.6.2015
Lue aikaisempia tiedotteita