ViNOn puheenjohtajat Ohisalo & Häkkinen: Saamen kielten kielipesät pelastettava!

TIEDOTE 13.8.2014

Kielipesä on varhaisen, täydellisen kielikylvyn periaatteella toimiva alle kouluikäisten lasten päivähoitopaikka. Se on tarkoitettu vähemmistö- tai alkuperäiskansan kieliyhteisöissä eläville lapsille, joiden vanhemmat haluavat lastensa oppivan vähemmistökielen, vaikkeivät ehkä pysty puhumaan sitä lapsille kotona. Kielipesässä henkilökunta puhuu lapsille alusta alkaen pelkkää vähemmistökieltä, vaikka nämä eivät osaisi sitä kielipesään tullessaan, mutta passiivinen kielitaito eli kyky ymmärtää kieltä alkaa kehittyä kuitenkin hyvin nopeasti. Vaikka hoitajat eivät puhu lapsille kielipesässä sanaakaan enemmistökieltä, lapset saavat puhua sitä kieltä, mitä haluavat.

Kielipesä on ainoa mahdollisuus uhanalaisten saamen kielten, erityisesti koltansaamen säilyttämisen kannalta. Kielipesä on tehokas tapa siirtää kieltä seuraavalle sukupolvelle tilanteessa, jossa yksi tai useampia sukupolvia on jäänyt assimilaation vuoksi vaille vähemmistökielen taitoa. Sotien jälkeen saamen kieli ei ole luontaisesti siirtynyt enää joka paikassa. Joissakin kouluissa kiellettiin puhumasta saamea, jopa välitunneilla. Asuntolat ja koululaitos kitkivät tehokkaasti saamen kieltä aikanaan. Nyt kiinnostus kieleen ja kulttuuriin ovat nousemassa ja tulokset ovat olleet kannustavia ja lupaavia. 800px-Sami_flag.svg Lue loppuun

15.8.2014

Vasemmistonuoret, ViNO ja Demarinuoret: Suomen on toimittava Israelin sotatoimien pysäyttämiseksi

Vasemmistonuoret, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) sekä Demarinuoret tuomitsee Israelin sotatoimet Gazassa. Nuorisojärjestöt ovat huolissaan Gazan siviileistä, ja vaativat Suomen johtoa tuomitsemaan Israelin toiminnan välittömästi ja toimimaan aktiivisesti rauhan puolesta. Kansainvälisen painostuksen vaatimisen lisäksi Suomen tulee käyttää kahdenvälisiä keinoja ja lopettaa Israelin kanssa käytävä asekauppa.

Yli viikon jatkuneiden pommitusten seurauksena Gazassa on kuollut jo yli 500 ihmistä. Suurin osa heistä on siviilejä, vaikka Israelin johdon mukaan iskut on kohdistettu Hamasin taistelijoihin. Uhriluku on kasvanut huolestuttavalla vauhdilla sen jälkeen, kun Israel viime viikolla laajensi sotatoimensa ilmaiskuista maahyökkäyksiin. Humanitäärinen kriisi Gazassa pahenee entisestään, ellei kansainvälinen yhteisö painosta Israelia lopettamaan sotatoimia välittömästi. Gazan saarto, Länsirannalla sijaitsevat siirtokunnat sekä miehityksestä johtuvat jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Viimeisimpien rauhanneuvottelujen kariutuminen on todiste siitä, ettei Israel ole valmis tekemään myönnytyksiä rauhan saavuttamiseksi.

“Israelin sotatoimet ovat osa vuosia jatkunutta apartheidia, jossa Israelin valtio ajaa palestiinalaisia yhä ahtaammalle esimerkiksi rakentamalla palestiinalaisalueille laittomia siirtokuntia. Uusin hyökkäys Gazaan osoittaa edelleen, ettei Israel halua löytää rauhanomaista ratkaisua Palestiinan konfliktiin. Israel syyllistyy toimillaan vakaviin sotarikoksiin”, sanoo Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson.

Kansainvälinen yhteisö ei ole asettanut kylliksi painetta Israelille, jotta maan johdon olisi täytynyt suostua tasavertaisiin rauhanneuvotteluihin Palestiinan hallinnon kanssa. Monet tärkeät kansainväliset toimijat, kuten Yhdysvallat ja Euroopan Unioni, ovat ylläpitäneet läheisiä taloudellisia ja diplomaattisia suhteita Israeliin. Myös Suomi on jatkanut kaupankäyntiä Israelin kanssa maan ihmisoikeusrikkomuksista ja erottelupolitiikasta huolimatta. Harjoittamalla asekauppaa Israelin kanssa Suomi antaa välillistä taloudellista tukea miehitykselle.

“Palestiinalaisten oikeuksien polkeminen on jatkunut aivan liian monta vuotta. Suomi ja EU palaavat yhä uudelleen auttamaan palestiinalaisia Israelin pommien tuhoaminen alueiden jälleenrakentamisessa. Kansainvälisen yhteisön tulee nyt toimia, jotta nämä pommitukset jäävät viimeisiksi, ja jotta Israelin hallitus myöntyy aidosti tasavertaisiin rauhanneuvotteluihin Palestiinan johdon kanssa”, sanoo ViNOn puheenjohtaja Aaro Häkkinen.

Suomen ja kansainvälisen yhteisön täytyy kantaa vastuunsa miehityspolitiikan lopettamiseksi ja inhimillisten menetyksien estämiseksi. Suomen hallituksen tulee käyttää hyväksi asemaansa kansainvälisillä areenoilla ja vaatia, että Yhdysvallat ja EU lisäävät Israeliin kohdistuvaa taloudellista ja diplomaattista painostusta, kunnes palestiinalaisten kokema erottelu ja ihmisoikeusloukkaukset loppuvat.

Lisäksi Suomen on lopetettava asekauppa ja kaupankäynti Israelin kanssa, kunnes Netanjahun hallitus pysäyttää käynnissä olevat sotatoimet ja miehitys loppuu. Suomen tulee myös vaatia EU:ta jäädyttämään Israelin kanssa solmittu vapaakauppasopimus, kunnes se vetäytyy miehittämiltään alueilta.

“Suomi ja muut kansainvälisen yhteisön jäsenet ovat mahdollistaneet Israelin harjoittaman erottelupolitiikan ja palestiinalaisten sortamisen liian kauan. Maamme hallituksen on aika lakata seuraamasta Israelin ihmisoikeusrikkomuksia sivusta ja ryhtyä toimimaan rauhan puolesta”, sanoo Demarinuorten varapuheenjohtaja Mikkel Näkkäljärvi.

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson, 040 508 8697
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtaja Aaro Häkkinen, 045 631 2036
Demarinuorten varapuheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi, 0400 765 002

23.7.2014

Vihreät nuoret hakee kurssikoordinaattoria Nuori vihreä vaikuttaja -kurssille 2014-2015

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO hakee kurssikoordinaattoria Nuori vihreä vaikuttaja -kurssille. Vuosittain järjestettävä kurssi on nuorille suunnattu perehdytys vihreän vaikuttamisen eri muotoihin. Kurssille valitaan 25 osallistujaa ja se sisältää viisi yksi- tai kaksipäiväistä koulutustapaamista Suomessa sekä reilun viikon mittaisen ekskursion Brysseliin Euroopan parlamenttiin MEP Heidi Hautalan vieraana.

Kurssikoordinaattori vastaa kurssin kotimaan tapaamisten ja Brysselin ekskursion käytännön järjestelyistä. Työnkuvaan kuuluu mm. vierailu-, puhuja- ja tilavaraukset, budjetin seuranta, osallistuminen suunnittelukokouksiin, kotimaan tapaamisiin ja Brysselin ekskursiolle sekä kurssin päätyttyä raportointi ja arviointi. Brysselin ekskursion aikana kurssikoordinaattori on vastuussa kurssin alaikäisistä osallistujista. Erillinen ohjausryhmä vastaa kurssin sisällöllisestä suunnittelusta ja kurssilaisten valinnasta sekä tukee kurssikoordinaattorin työtä.

Kurssikoordinaattorilta edellytämme omatoimisuutta, vastuullisuutta, joustavuutta ja järjestelmällisyyttä. Odotamme projektinhallintataitoja ja kokemusta ViNOsta, Vihreistä tai muusta järjestötoiminnasta, taloussuunnittelusta ja -seurannasta sekä ryhmän vetämisestä.

Hyvä englannin kielen taito on välttämätön ja ranskan kielen taidon katsomme eduksi. Lisäksi katsomme eduksi kokemuksen koulutussuunnittelusta, Brysselin tuntemuksen sekä NVV-kurssin käymisen.

Kurssikoordinaattoria haetaan työsuhteeseen 18.8.2014-30.4.2015 väliseksi ajaksi. Työaika on 390 tuntia ja siitä maksetaan 4075,50 euroa sisältäen lomakorvauksen. Mainittuun työaikaan sisältyy ilta- ja viikonlopputöitä. Osa työstä tapahtuu ViNOn toimistolla Helsingissä. Kurssikoordinaattori tarvitsee oman tietokoneen, koska työntekijälle ei ole pysyvää työpistettä. Sekä ohjausryhmän kokoukset että kurssitapaamiset ovat pääosin Helsingissä. Edellytämme kurssikoordinaattorilta kykyä työskennellä itsenäisesti, mutta tiiviissä yhteistyössä ohjausryhmän ja ViNOn toimiston kanssa.

Hakemukset tulee toimittaa sunnuntaihin 10.8. klo 23.59 mennessä osoitteeseen hakemukset@vino.fi. Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan viimeistään maanantain 11.8. aikana. Haastattelut pidetään Helsingissä viikolla 33 ja päätöksestä ilmoitetaan viimeistään sunnuntaina 17.8. Työ alkaa heti viikolla 34 perehdytyksillä.

ViNO järjestää Nuori vihreä vaikuttaja -kurssin yhteistyössä MEP Heidi Hautalan sekä Vihreän sivistys- ja opintokeskus Vision kanssa.

Lisätietoja:

Aaro Häkkinen
aaro.hakkinen@vino.fi
045 631 20 36

23.6.2014
Lue aikaisempia tiedotteita