Vihreiden nuorten puheenjohtajat Ohisalo ja Häkkinen: Stop lukio- ja amissäästöille!

Vihreiden nuorten puheenjohtajat Maria Ohisalo ja Aaro Häkkinen ovat tyrmistyneitä ministeri Kiurun ja hallituksen aikeista leikata peräti 260 miljoonaa euroa toiselta asteelta, jo aiempien leikkausten päälle. Koulutuksesta säästäminen on lyhytnäköistä politiikkaa, jonka kustannukset ovat tulevaisuudessa moninkertaiset. Koulutus on suomalaisen yhteiskunnan tärkeimpiä menestystekijöitä.

- Toisin kuin hallitus Kiurun suulla väittää, eivät yli neljännesmiljardin kokoiset leikkaukset onnistu ilman toisen asteen koulutusverkon supistamista. Haluamme painottaa, että nyt on kyse 15-17-vuotiaista nuorista, jotka joutuvat pakkomuuton eteen päästäkseen opiskelemaan, ViNOn puheenjohtaja Aaro Häkkinen toteaa.

- Ammattitutkinto on monelle nuorelle ainoa perusasteen jälkeinen tutkinto, jonka jälkeen he pääsevät jo työelämään. Siksi on erityisen tärkeää, että ammattiin opiskelevien koulutukseen ja hyvinvointiin satsataan, ViNOn puheenjohtaja Maria Ohisalo jatkaa. Lue loppuun

3.12.2014

Maksuton koulutus uhattuna – opiskelijat viettävät Maksuttoman koulutuksen päivää 1.12.

Maksuttoman koulutuksen päivää vietetään maanantaina 1. joulukuuta. Opiskelijaliike haluaa teemapäivällä kiinnittää huomion kaikkien opiskelijoiden yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin opiskella suomalaisissa korkeakouluissa.

Maksuton koulutus on ainoa tapa turvata aidosti yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautumiseen. Maksuttoman koulutuksen periaatetta ollaan nyt murtamassa, kun ulkomaisille opiskelijoille ollaan tuomassa lukukausimaksuja.

“Lukukausimaksut ovat kestämätön ajatus, joka perustuu harhaisiin käsityksiin lisätuloista ja ideologisiin näkemyksiin koulutuksen kaupallistamisesta. Sen sijaan maksuton koulutus myös kansainvälisille opiskelijoille on hyvä sijoitus paitsi korkeakoulutuksen kansainvälistymisen ja kotikansainvälistymisen kannalta, myös Suomen kansainvälistymisen, vientiteollisuuden kilpalukyvyn ja kestävyysvajeen korjaamisen näkökulmista”, muistuttavat opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat yhteen ääneen.

Lue loppuun

1.12.2014

Vihreät nuoret hakee eduskuntavaalikoordinaattoria

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO hakee osa-aikaista koordinaattoria kevään 2015 eduskuntavaaleihin.

Eduskuntavaalikoordinaattorin työnkuvaan kuuluvat erityisesti viestinnälliset tehtävät. Koordinaattori vastaa ViNOn näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa ja muusta niin kirjallisesta kuin visuaalisesta vaaliviestinnästä sekä yhteydenpidosta mediaan ja sidosryhmiin. Koordinaattorin tehtävään kuuluu myös matkustaminen eri paikkakunnille vaalikampanjan puitteissa.

Lue loppuun

1.12.2014
Lue aikaisempia tiedotteita