Vihreät nuoret: Häirintäyhdyshenkilöt valittava työpaikoilla, järjestöissä ja puolueissa!

_81A4348

Liittokokouskannanotto 12.11.2017

Vihreät nuoret vaativat liittokokouksessaan Mikkelissä työpaikoille, järjestöihin ja puolueisiin valittavaksi häirintäyhdyshenkilöitä.

Tänä syksynä käynnistynyt #metoo-kampanja herätti useat työpaikat, järjestöt ja ihmiset seksuaalisen häirinnän yleisyydestä.

– Pelkkä nollatoleranssin hokeminen tai häirinnän tuomitseminen juhlapuheissa ei riitä estämään häirintää. Siksi tarvitaan systemaattisia häirinnänvastaisia ohjeita ja toimintatapoja kaikkialla, sanoo Vihreiden nuorten vastavalittu puheenjohtaja Sameli Sivonen.

Vihreät nuoret vaativat, että kaikilla vähintään 20 hengen työpaikoilla sekä järjestöissä ja puolueissa on valittava häirintäyhdyshenkilöt yleisten luottamushenkilöiden tapaan.

– Suomalaisten on päästävä eroon asenteesta, jonka mukaan häirintä olisi jotenkin häpeäksi koko organisaatiolle ja siksi asiasta pitäisi vaieta. Ei se niin mene. Häpeällistä on olla puuttumatta häirintään kunnolla ja jättää häirintää kokeneet yksin. Siksi häirinnänvastaisia käytäntöjä tarvitaan, vaikka näennäisesti ongelmia ei olisi aiemmin ollut, sanoo Vihreiden nuorten puheenjohtaja Iiris Suomela.

Vihreät ottivat viime kesän puoluekokouksessa käyttöön häirinnänvastaisen ohjeistuksen ja häirintäyhdyshenkilöt. Lisäksi häirintäyhdyshenkilöt ovat olleet onnistuneesti käytössä opiskelijaliikkeen parissa jo useamman vuoden ajan.

Vihreät nuoret haastaa kaikki työpaikat, järjestöt ja puolueet kouluttamaan häirintäyhdyshenkilöt. Samalla haastamme myös ammattiyhdistysliikkeen ja työnantajajärjestöt liittymään häirinnänvastaiseen yhteisrintamaan ja tukemaan jäseniään häirinnän systemaattisessa torjumisessa.

Lisätietoja:
Vihreiden nuorten puheenjohtajat
Sameli Sivonen, 050 406 6855
Iiris Suomela, 044 3492228

Vihreillä nuorilla on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa

12.11.2017

Vihreät nuoret valitsi puheenjohtajaksi Sameli Sivosen ja pääsihteeriksi Salla Merikukan

_81A4348

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto valitsi liittokokouksessaan Mikkelissä uudeksi puheenjohtajaksi 26-vuotiaan Sameli Sivosen. Uusi puheenjohtaja on kotoisin Helsingistä, ja hän toimii Helsingin kaupungin varavaltuutettuna sekä Aalto yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa.

– Vihreinä nuorina meillä on velvollisuus tehdä tulevaisuudesta parempaa: päivittää sosiaaliturva tähän päivään ja taistella perustulon puolesta ja pitää huolta koulutuksen saavutettavuudesta, jotta jokaisella on tässä maassa mahdollisuus tavoittaa unelmansa, sanoo vastavalittu puheenjohtaja Sameli Sivonen.

Sivonen valittiin väistyvän puheenjohtajan tamperelaisen Jaakko Mustakallion tilalle. Vihreillä nuorilla on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa, jotka valitaan kahden vuoden kaudeksi vuorovuosin. Puheenjohtajaparina jatkaa tamperelainen Iiris Suomela.

– On upeaa, että Vihreät nuoret on etulinjassa taistelemassa yhdenvertaisuuden ja feminismin puolesta. Näinä aikoina on todella tärkeää toimia syrjintää vastaan ja antaa jokaiselle nuorelle tasa-arvoinen mahdollisuus nousta yhteiskunnan vaikuttaville paikoille, sanoo Vihreiden nuorten jatkava puheenjohtaja, tamperelainen Iiris Suomela.

Samassa liittokokouksessa valittiin liitolle myös uusi pääsihteeriksi Salla Merikukka. Uusi pääsihteeri on 29-vuotias ja on opiskellut Turussa ja kotoisin Halikosta. Hän on toiminut Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry:n viestintäasiantuntijana.

Lisätietoja
Sameli Sivonen, 050
Iiris Suomela, 044 3492228

Vihreillä nuorilla on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa.

Painokelpoinen kuva uusista puheenjohtajista on täällä.

11.11.2017

Vihreät nuoret: Työeläkemenojen kasvua hillittävä tulevien sukupolvien eläkkeiden turvaamiseksi

Vihreät nuoret, eläkepamfletti

Vihreät nuoret vaatii 10.11. julkaistussa eläkepamfletissaan, että tulevien sukupolvien eläkkeet on turvattava muun muassa uudelleenarvioimalla eläkkeiden omaisuudensuojaa sekä siirtymällä taitetusta indeksistä kansaneläkeindeksiin. Pamfletin taustalla on huoli nykyisen järjestelmän taloudellisesta kestävyydestä, rasituksesta hyvinvointivaltiolle sekä sukupolvien sisäisestä ja välisestä oikeudenmukaisuudesta.

“Kansaneläkkeitä ja sosiaaliturvaa heikennetään jatkuvasti. Sen sijaan työeläkkeisiin ei saa koskea, sillä perustuslakivaliokunta on 25 vuotta ennen meidän syntymäämme linjannut, että ne kuuluvat omaisuudensuojan piiriin. On korkea aika uudelleenarvioida tämä 1960-luvulla valittu linja, sillä nykytilanne on täysin kestämätön. Meidän eläkemaksumme menevät suoraan nykyisten eläkkeiden maksamiseen. Jos tilannetta ei korjata, rahat eivät yksinkertaisesti riitä meidän vanhuusvuosiemme turvaamiseen”, toteavat Vihreiden nuorten puheenjohtajat Iiris Suomela ja Jaakko Mustakallio.

“Vaikka eläkkeet ovat osa yhteistä sosiaaliturvajärjestelmäämme, niistä keskustelu on muuttunut tabuksi. Väestön ikääntyminen ei yksin selitä kasvaneita eläkemenoja. Työeläkejärjestelmä rakennettiin epärealististen kasvuodotusten varaan. Ne eivät ole toteutuneet, ja siksi nyt pitää tehdä korjausliike”, sanoo Vihreiden nuorten sosiaalipoliittisen työryhmän puheenjohtaja Silja Uusikangas.

Vihreät nuoret ovat huolissaan julkisiin palveluihin kohdistuvista jatkuvista leikkauksista sekä kansaneläkkeiden indeksijäädytyksistä. Samaan aikaan kun kaikista köyhimpien kansaneläkkeitä heikennetään, työeläkemenojen annetaan kasvaa sadoilla miljoonilla joka vuosi. Vaikka eläkkeet maksetaan työeläkeyhtiöiden kautta, ne rahoitetaan pääosin työikäisen väestön eläkemaksuista, joiden taso vaikuttaa suoraan työn verotuksen tasoon. Kasvavat eläkemenot lisäävät painetta nostaa eläkemaksuja, mikä taas heikentää valtion verotuloja. Siksi Vihreät nuoret vaatii, että työeläkkeitä on voitava tarkastella kriittisesti siinä missä muutakin julkisen sektorin toimintaa. Eläkekeskustelun tabut on purettava.

Pamflettia valmistellut Vihreiden nuorten sosiaalipoliittinen työryhmä vaatii eläkejärjestelmään läpinäkyvyyttä:

“Eläkkeistä puhuttaessa ongelmana on järjestelmän monimutkaisuus ja etäisyys etenkin nuorille. Nuoret tietävät, että he eivät tule saamaan yhtä suuria eläkkeitä kuin vanhempansa. Miten luottamus eläkejärjestelmään voi säilyä, kun eläkeuudistukset ovat tarjonneet vain laastaria nuorten kannalta kestämättömään tilanteeseen?”, kysyy sosiaalipoliittisen työryhmän varapuheenjohtaja Lukas Korpelainen.

Vihreiden nuorten eläkepamfletti on luettavissa nettisivuillamme täällä.

Lisätiedot:

Puheenjohtajat
Jaakko Mustakallio, 045 652 0589
Iiris Suomela, 044 349 2228
puheenjohtajat@vihreatnuoret.fi

10.11.2017
Lue aikaisempia tiedotteita