Poliittiset ja sitoutumattomat opiskelijajärjestöt: Koulutus vaalien keskiöön

Poliittiset ja sitoutumattomat opiskelijajärjestöt vaativat eduskuntavaaliehdokkaita ottamaan kantaa koulutuksen järjestämiseen ja kehittämiseen. Järjestöjen mukaan koulutuksen on mahduttava mukaan vaalikeskusteluun.

“Koulutus on tutkitusti eniten hyvinvointia ja talouskasvua tuottava yksittäinen tekijä. Talouden ollessa huonossa jamassa uutta kasvua syntyy juuri koulutuksen, osaamisen ja laadukkaan tutkimuksen kautta. Tulevaisuuden kasvulähteistä leikkaaminen on lopetettava”, opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat linjaavat.

Tutkimusten mukaan tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän myös korkeasti koulutettua väkeä työelämän tarpeiden muuttuessa. Opiskelijajärjestöt korostavat myös, että koulutuspolitiikka on aina sosiaalipolitiikkaa: se poikkileikkaa koko yhteiskuntajärjestelmäämme luoden hyvinvointia. Investointi koulutukseen on aina investointi hyvinvointiin.

Lue loppuun

3.3.2015

Vihreät nuoret: Tunnin juna Turkuun tarvitaan nopeasti

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO vaatii, että Suomi tarttuu tilaisuuteen kehittää junaliikennettään. Suomen tulee hyödyntää EU:n eurooppalaisille liikennehankkeille tarjottavaa rahoitusta ja käyttää tuki rataliikenteen parantamiseen.

Vihreiden nuorten mukaan yksi tärkeimmistä kehityskohteista on niin kutsuttu tunnin juna, eli Turun ja Helsingin välisen ratayhteyden voimakas parantaminen.

– Yhteyden parantaminen toisi Turun käytännössä osaksi Helsingin työssäkäyntialuetta, ja tarjoaisi piristysruiskeen koko Varsinais-Suomelle. Esteet tunnin junan tieltä on syytä raivata pikaisesti, jotta se olisi valmis jo 2020-luvulla, toteaa ViNOn puheenjohtaja Saara Ilvessalo.

Lue loppuun

28.2.2015

Vihreiden nuorten puheenjohtajat: Sote-uudistuksen valmistelu ala-arvoista

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn puheenjohtajat Saara Ilvessalo ja Ozan Yanar kritisoivat voimakkaasti sote-uudistuksen viime käänteitä. Valmistelu on puheenjohtajien mielestä ollut puutteellista ja epädemokraattista.

Aiemman hallituksen esityksen kaaduttua perustuslakivaliokuntaan puolueiden puheenjohtajat antoivat sosiaali- ja terveysvaliokunnalle käytännössä kaksi työpäivää aikaa valmistella uusi sote-malli. Viiteen järjestämisalueeseen ja 19 tuotantoalueeseen pohjautuneen mallin kaatumisen jälkeen on esitetty uutta sote-mallia, joka pohjautuisi 19 järjestämis- ja tuotantovastuulliseen kuntayhtymään.

“Nyt emme puhu niinkään esitetyn mallin hyvyydestä tai huonoudesta, vaan siitä, voidaanko vaalikauden tärkein rakenteellinen uudistus kiirehtiä valiokunnassa ilman kunnollista valmistelua, kuulemiskierroksia, vaikutusarviota tai kuntakohtaisten vertailulaskelmien julkistamista,” kritisoi Ilvessalo.

Lue loppuun

26.2.2015
Lue aikaisempia tiedotteita