Vihreät nuoret ja Ikävihreät: Kansalaisaloite eläkeindeksistä ei auta köyhiä eikä nuoria

 

Suomen Senioriliike teki vuosi sitten kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan luopumista taitetusta indeksistä. Aloitteen mukaan työeläkkeitä tarkistettaisiin palkkatason muutoksen mukaisesti. Aloitetta on perusteltu pääasiassa sillä, että palkkaindeksi turvaisi paremmin eläkeläisten ostovoiman säilymisen. Aloite tulee eduskunnan käsittelyyn huomenna torstaina.

Vihreiden senioriyhdistys ja nuorisoyhdistys pitävät yhdessä tuumin ongelmallisena aloitetta, joka hyödyttäisi suhteessa eniten suurituloisia eläkeläisiä ja söisi nuorten eläkevarat.

– Kansalaisaloite ei korjaa eniten apua tarvitsevien tilannetta. Tällaisia ovat mm. pelkän kansaneläkkeen varassa elävät. Pienituloisimmilla eläkeläisillä työeläkkeen osuus eläkkeestä on erittäin pieni tai olematon. Heidän tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevien tuloja muutos ei nostaisi. Eläkeläisköyhyyttä pitäisikin vähentää takuueläkettä korottamalla sekä asumisen, terveydenhuollon ja palvelujen hinnoittelulla, toteaa Vihreiden senioriyhdistyksen Ikävihreiden puheenjohtaja Reino Lampinen.

Järjestöt toteavat, että taitettu indeksi on turvannut sen, mikä on ollut tarkoituskin – eläkeläisten ostovoiman. Asiantuntijoiden laskelmien mukaan indeksimuutos tarkoittaisi, että eläkemaksuja pitäisi korottaa merkittävästi. Muussa tapauksessa eläkerahastot tyhjenisivät kokonaan 2060-luvulla. Tämä tarkoittaa, että aloite on pois tulevilta eläkkeensaajilta, nykyisiltä nuorilta.

– Nuoret ovat jo nyt huolissaan siitä, pääsevätkö ikinä eläkkeelle. Nuorten joukossa köyhiä on eniten, ja heidän köyhyytensä on syvempää kuin muilla ikäluokilla. On kestämätön ajatus, että tämän lisäksi nuorten eläkevarat nielaistaisiin suurien ikäpolvien eläkkeisiin, sanoo Vihreiden nuorten puheenjohtaja Saara Ilvessalo.

Lampinen ja Ilvessalo ovat huolissaan aloitteesta, joka uhkaa eläkejärjestelmän kestävyyttä, ja kannustavat eduskuntaa hylkäämään sen. Heikkenevien tulojen myötä nuorten kyky rahoittaa tuloistaan aiempien ikäluokkien eläkkeitä heikkenee. Eläkeläistenkin kesken aloite on hyvin epäoikeudenmukainen. Eläkemaksujen korotus ei myöskään järjestöjen mukaan kohentaisi Suomen kilpailukykyä.
Lisätietoja:

Reino Lampinen, Ikävihreät
puheenjohtaja, 050 5151 303

Saara Ilvessalo, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto
puheenjohtaja, 040 0504 089

7.12.2016

Vihreät nuoret hakee päätoimittajaa

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO hakee PÄÄTOIMITTAJAA mielipide- ja kulttuurilehti Rönsylle toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen.

Vihreät nuoret on valtakunnallinen vihreä nuoriso- ja opiskelijajärjestö, joka toimii kestävän, yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen maailman puolesta. ViNO vaikuttaa kaikkiin politiikan osa-alueisiin eläinoikeuksista veropolitiikkaan. Vihreissä nuorissa yhdistyvät kansalaisjärjestötoiminta ja parlamentaarinen vaikuttaminen. Rönsy on Vihreiden nuorten poliittinen aikakauslehti, joka syventyy ajankohtaisiin teemoihin erilaisista vihreistä näkökulmista tavalla, joka tavoittaa, puhuttelee ja pohdituttaa. Lue loppuun

5.12.2016

Hae Vihreiden nuorten työryhmiin!

hae-tyo%cc%88ryhmiin-2Vihreät nuoret hakee jäseniä työryhmiin vuodelle 2017

Jäseniä haetaan viiteen työryhmään:

  • Koulutuspoliittinen työryhmä
  • Sosiaalipoliittinen työryhmä
  • Kansainvälisten asioiden työryhmä
  • Ympäristötyöryhmä
  • Rönsy-lehden työryhmä

Työryhmissä pääset vaikuttamaan Vihreiden nuorten poliittisiin linjoihin, keskustelemaan mielenkiintoisista teemoista sekä toimimaan käytännössä tärkeiden asioiden puolesta. Työryhmät ovat loistava paikka oppia lisää itseäsi kiinnostavasta aiheesta, politiikan tekemisestä sekä vaikuttamisesta. Lisäksi pääsee tietysti tutustumaan uusiin mahtaviin ihmisiin ja hengaamaan kivassa vihreässä porukassa. Työryhmän jäseniltä ei vaadita aiempaa kokemusta, kiinnostus aiheeseen riittää! Lue loppuun

2.12.2016
Lue aikaisempia tiedotteita