Vihreät nuoret: Opiskelijavalintauudistuksella ojasta allikkoon!

Opetus- ja kulttuuriministeriö on uudistanut voimakkaasti sekä toisen että korkea-asteen opiskelijavalintoja. Uudistuksen tavoitteena on kiintiöidä opiskelupaikkoja vailla koulutusta oleville nuorille ja näin pidentää työuria niiden alkupäästä. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen osalta tähän tavoitteeseen ei päästy kevään 2014 yhteishaun puitteissa. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO vaatii hallitusta tarkastelemaan kriittisesti opiskelijavalintauudistuksen seurauksia toisella asteella, jotta jatkossa samanlaisilta kömmähdyksiltä vältyttäisiin.

Toisen asteen opiskelijavalintauudistuksen seurauksena ammatillisen koulutuksen puolella on jäänyt tuhansia opiskelupaikkoja täyttämättä. Selitykseksi koulutuksen tyhjäkäytölle on esitetty turhan suuria ensikertalaisten kiintiöitä. Korkeakouluissa kiintiöt ovat käytössä ensi kertaa syksyn 2014 yhteishaussa. Tähän mennessä korkeakoulut ovat olleet haluttomia ottamaan kiintiöitä käyttöönsä. Kiintiöillä kajotaan korkeakoulujen autonomiaan valita itse opiskelijansa, mutta myös hakijoiden yhdenvertaiseen asemaan valintatilanteessa.

Lue loppuun

2.9.2014

Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt: Opiskelijaterveydenhuollon suurleikkaus on estettävä!

Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt paheksuvat valtion budjettiesitykseen sisältyviä aikeita leikata rajusti Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön (YTHS) rahoitusta. Budjettipäätös poistaisi kokonaan YTHS:n vuokratuen, joka noin neljän miljoonan euron suuruisena vastaa kymmenystä YTHS:n kokonaisbudjetista. Myös Kelan YTHS:lle osoittama rahoitus on budjettiesityksen toteutuessa vaarassa leikkautua miljoonilla, koska Kelan osuus YTHS:n rahoituksesta on lailla rajoitettu 63 prosenttiin kokonaisrahoituksesta.

- Yhteensä jopa viidennekseen kokonaisrahoituksesta nousevalla leikkauksella iskettäisiin opiskelijaterveydenhuolto polvilleen. Jättileikkaus voittoa tavoittelemattoman säätiön rahoitukseen johtaisi nopeasti potkuihin ja heikompiin terveyspalveluihin, muistuttavat järjestöjen puheenjohtajat.

Lue loppuun

27.8.2014

ViNOn puheenjohtajat Ohisalo & Häkkinen: Saamen kielten kielipesät pelastettava!

TIEDOTE 13.8.2014

Kielipesä on varhaisen, täydellisen kielikylvyn periaatteella toimiva alle kouluikäisten lasten päivähoitopaikka. Se on tarkoitettu vähemmistö- tai alkuperäiskansan kieliyhteisöissä eläville lapsille, joiden vanhemmat haluavat lastensa oppivan vähemmistökielen, vaikkeivät ehkä pysty puhumaan sitä lapsille kotona. Kielipesässä henkilökunta puhuu lapsille alusta alkaen pelkkää vähemmistökieltä, vaikka nämä eivät osaisi sitä kielipesään tullessaan, mutta passiivinen kielitaito eli kyky ymmärtää kieltä alkaa kehittyä kuitenkin hyvin nopeasti. Vaikka hoitajat eivät puhu lapsille kielipesässä sanaakaan enemmistökieltä, lapset saavat puhua sitä kieltä, mitä haluavat.

Lue loppuun

15.8.2014
Lue aikaisempia tiedotteita