Kivihiili on korvattava kestävillä vaihtoehdoilla!

amanda_kivihiili3
Suomen hallitus on päättänyt kieltää lailla kivihiilen polton vuonna 2029, mahtavaa! Kivihiilestä luopuminen on tärkeä askel kohti fossiilitonta yhteiskuntaa ja välttämätön keino ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Lämmöntuotannon kasvihuonekaasupäästöjen ratkaiseminen on Suomen energiapolitiikan kannalta todella keskeistä, mutta myös haasteellista. Etenkin pääkaupunkiseudulla lämmöntuotanto perustuu pitkälti kivihiilestä riippuvaiselle kaukolämmölle. Kivihiilen kieltämisen ilmastovaikutukset riippuvat kuitenkin vahvasti siitä, millä kivihiiltä aiotaan korvata. Näillä näkymin vaarana on, että polttolaitoksissa korvataan hiiltä puulla ja turpeella. Turpeen poltto on ilmastolle vähintään yhtä haitallista kuin kivihiilen poltto, minkä vuoksi turpeen poltosta pitäisi luopua jo vuonna 2025. Kivihiilen korvaaminen pelkästään puupohjaisilla polttoaineilla ei myöskään ole kestävää. Puun poltosta syntyy päästöjä ja metsien hakkuiden lisääminen köyhdyttää luonnon monimuotoisuutta.

Kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen on ensimmäinen askel kohti kestävämpää yhteiskuntaa, mutta se ei vielä riitä. Kivihiilikielto ei saa tarkoittaa pelkästään hallituksen ajaman biotalouden tukemista. Nyt tarvitaan mittavia investointeja päästöttömään energiaan, mikäli ilmaston lämpenemistä halutaan uskottavasti rajoittaa edes kahteen asteeseen globaalisti. Ratkaisuja on etsittävä niin lämmöntuotannon sähköistämisestä kuin esimerkiksi maalämmön mahdollisuuksista ja yleisesti hajautetun energiantuotannon edistämisestä. Tärkeintä on kuitenkin pyrkiä vähentämään energiankulutusta kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

17.4.2018

Hae Vihreiden nuorten työryhmiin 15.5. mennessä!

haetyoryhmiin_IG_1

Työryhmät toimivat oman aihealueensa asiantuntijaryhminä, mutta myös paikkoina oppia tietystä politiikan osa-aluuesta. Työryhmät järjestävät omaa toimintaa ja tukevat Vihreiden nuorten hallitusta poliittisessa kannanmuodostuksessa. Työryhmät pitävät säännöllisesti kokouksia ja työskentelevät kokousten välillä aktiivisesti etänä. Työryhmiin järjestetään haku kaksi kertaa vuodessa, vuoden alussa sekä täydennyshaku nyt kesän korvilla. Täydennyshaku on auki 15.5. saakka.

Vuonna 2018 toimivat työryhmät:
• Koulutuspoliittinen työryhmä
• Sosiaalipoliittinen työryhmä
• Kansainvälisten asioiden työryhmä
• Ympäristötyöryhmä
• Perustuloasiantuntijatyöryhmä

Työryhmät järjestävät yhteisen tapaamisen ja koulutuksen uusille jäsenille Vihreiden nuorten kesäkokouksessa 8-10.6. Työryhmiin valituilta odotetaan osallistumista kesäkokoukseen, joten varaathan ajan jo kalenteristasi! :)

Olit sitten vasta-alkaja tai jo politiikan moniosaaja, hae mukaan työryhmiin oppimaan ja muuttamaan maailmaa!

Täytä hakemuslomake täällä.

****

Koulutuspoliittinen työryhmä

Työryhmä toimii hallituksen tukena koulutuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä sekä ideoi ja halutessaan järjestää koulutuspoliittista sisältöä Vihreiden nuorten valtakunnallisiin tapahtumiin.

Sosiaalipoliittinen työryhmä

Työryhmä toimii hallituksen tukena sosiaalipolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä ja kannanmuodostuksessa sekä ideoi ja halutessaan järjestää sosiaalipoliittista sisältöä Vihreiden nuorten valtakunnallisiin tapahtumiin. Työryhmä käsittelee erilaisia sosiaalipolitiikkaan liittyviä kysymyksiä, kuten esimerkiksi perustuloa, köyhyyttä ja eriarvoistumista, sote-uudistusta tai eläkejärjestelmää.

Kansainvälisten asioiden työryhmä

Työryhmä toimii hallituksen tukena kansainvälisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä ja tekee Vihreiden nuorten kansainvälistä toimintaa yhdessä muun muassa Euroopan vihreiden nuorten ja muiden pohjoismaisten vihreiden nuorten kanssa.

Ympäristötyöryhmä

Vuonna 2018 työryhmä uudistaa Vihreiden nuorten ympäristöpoliitisen linjapaperin. Lisäksi työryhmä toimii hallituksen tukena ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä ja kannanmuodostuksessa sekä ideoi ja halutessaan järjestää ympäristöpoliittista sisältöä Vihreiden nuorten valtakunnallisiin tapahtumiin. Työryhmä käsittelee erilaisia ympäristöön liittyviä kysymyksiä, kuten esimerkiksi ilmastonmuutosta, luonnon monimuotoisuutta tai maataloutta.

Perustuloasiantuntijatyöryhmä

Perustulotyöryhmä syventyy perustuloon ja sosiaaliturvaan ja päivittää Vihreiden nuorten visiota sekä tuottaa materiaalia tulevia vaaleja ajatellen. Toivottavaa on, että työryhmän jäsenillä olisi hieman aiempaa perehtyneisyyttä esimerkiksi perustuloon, muuhun sosiaaliturvaan tai viestintään.

16.4.2018

Vihreät nuoret: Perintöveron poisto osuu kaikista köyhimpiin

janne_perintovero3

Vihreät nuoret vastustaa perintöveron poistoa. Kansalaisaloite perintö- ja lahjaveron poistamiseksi on kerännyt yli 50 000 nimeä ja siirtyy eduskuntaan. Suomen kansa ikääntyy vauhdilla ja yhä useampi suomalainen on siirtynyt tai siirtyy pian eläkkeelle. Suurien eläkekustannusten lisäksi Suomen tulee varautua ikäihmisten kasvaneisiin terveydenhuollon kustannuksiin. Veropohjan heikentäminen on huolestuttavaa tilanteessa, jossa valtion menot tulevat kasvamaan räjähdysmäisesti joka tapauksessa – halusimme sitä tai emme.

“On käsittämätöntä, että esimerkiksi Kokoomus pohtii perintöverosta syntyvästä 700 miljoonan euron tuloista luopumista samaan aikaan, kun on ollut valmis leikkaamaan koulutuksesta yhtä paljon vedoten pakkoon” toteaa Vihreiden nuorten toinen puheenjohtaja Sameli Sivonen.

Perintövero tuottaa Suomelle yli 700 miljoonan euron vuosittaisen verokertymän. Nyt eläköityvä väestö on aikaisempia sukupolvia merkittävästi varakkaampi, mikä tarkoittaa perintöveron merkityksen kasvua hyvinvointivaltion rahoittajana. Perintövero on progressiivinen vero, eli se myös kaventaa varallisuuseroja. Tutkijat ja asiantuntijat ovat poikkeuksellisen samanmielisiä siitä, että perintöveron poistaminen on huono idea.

“Mikäli perintövero lakkautettaisiin kokonaan, tarkoittaa se verojen nostamista muualla tai palveluista leikkaamista. Koska oikeistokeskustalainen hallitus ei ole suostunut leikkaamaan esimerkiksi yritystuista, tulee perintöveron leikkaus todennäköisesti iskemään pahiten juuri pienituloisten ja huono-osaisten tukiin ja palveluihin. Näin ollen kyseessä on jälleen tulonsiirto köyhiltä kaikkein varakkaimmille” kertoo Vihreiden nuorten sosiaalipoliittisen työryhmän puheenjohtaja Janne Salakka.

“Perintövero on talouden toiminnan kannalta erittäin hyvä vero: se tasaa pelikenttää ja yhteiskunnan varallisuuseroja ja taloustieteilijöiden keskuudessa on vahva konsensus perintöveron toimivuudesta. Perintöverolla ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Suomen taloudelle, työllisyydelle tai yrittäjyydelle.” kertoo Vihreiden nuorten toinen puheenjohtaja Iiris Suomela.

Vihreät nuoret ei kannata sellaisia toimia, jotka heikentävät pienituloisten ja huono-osaisten asemaa. Perintöveron puutteita korjatessa tulee pitää huoli siitä, että kenenkään taloudellinen asema ei huonone perinnön saamisen myötä. Lisäksi verotusta tulee muuttaa selkeämmäksi siten, että yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoksen helpottuvat. Vaikka nykyinen järjestelmä pitää sisällään myös ongelmia, koemme, että näiden ongelmien korjaaminen on taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpää kuin verosta kokonaan luopuminen.

 

Lisätietoja:

Vihreiden nuorten puheenjohtajat

Sameli Sivonen, +358 50 406 6855

Iiris Suomela, +358 44 349 2228

puheenjohtajat@vihreatnuoret.fi

Vihreillä nuorilla on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa.

11.4.2018
Lue aikaisempia tiedotteita