Tampereen vihreät nuoret hakee toiminnanjohtajaa

Tampereen vihreät nuoret Virnu ry hakee toiminnanjohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Toiminnanjohtajan tehtävänä on yhdessä Virnun hallituksen kanssa ylläpitää yhdistyksen toimintaa sekä tukea hallituksen työskentelyä.

Toiminnanjohtajan toimenkuvaan kuuluu:

 • kokousten sihteeröinti
 • taloudenhoito
 • jäsenrekisterin ylläpito ja tervetuloviesti uusille jäsenille
 • auttaminen viestinnässä ja tapahtumien järjestämisessä
 • vaalikampanjoinnin tukeminen
 • muut erikseen sovittavat tehtävät

Työntekijä hoitaa työtehtäviään yhdessä hallituksen kanssa. Työntekijä keskittyy pääsääntöisesti järjestön hallintoon sekä talouteen ja hallitus politiikan linjaamiseen sekä tapahtumien järjestämiseen. Työntekijä voi kuitenkin myös auttaa tapahtumien järjestämisessä sekä siihen liittyvässä viestinnässä.

Toiminnanjohtajan työaika on 20 tuntia kuukaudessa 10 kuukautta vuodessa. Työtunnittomat kuukaudet sijoittuvat sopimuksen mukaan kesäkuukausille. Palkka on 220 euroa kuukaudessa työskentelykuukausina. Työnantajana toimii Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto, mutta lähiesihenkilönä toimii Tampereen vihreiden nuorten puheenjohtaja.

Toiminnanjohtajalta edellytämme omatoimisuutta, vastuullisuutta, joustavuutta ja järjestelmällisyyttä sekä aiempaa järjestökokemusta. Eduksi katsomme kokemuksen taloudenpidosta ja vaalityöstä sekä vihreän järjestötoiminnan tuntemuksen.

Kokoukset järjestetään pääosin ilta-aikaan. Osa työstä on määrättyä iltatyötä ja osa suoritettavissa vapaavalintaisena aikana työntekijän valinnan mukaan etätyönä tai vihreiden toimistolla.

Hakemukset tulee toimittaa 8.1. klo 23.59 mennessä osoitteeseen hakemukset@vino.fi otsikolla Virnun toiminnanjohtaja. Haastattelut pidetään viikolla 3. Työ alkaa viikolla 4 perehdytyksillä.

 

Lisätietoja:

Mikko Vesterinen
Virnun puheenjohtaja 2016
mikko.vesterinen@hotmail.com
050 359 4060

Merve Caglayan
Virnun puheenjohtaja 2017
mervefin@hotmail.com
040 519 3310

19.12.2016

Turun vihreät nuoret ja opiskelijat hakee toiminnanjohtajaa

Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ry hakee toiminnanjohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Toiminnanjohtajan tehtävänä on yhdessä Turun ViNOn hallituksen kanssa ylläpitää yhdistyksen toimintaa sekä tukea hallituksen työskentelyä.

Toiminnanjohtajan toimenkuvaan kuuluu:

 • kokousten sihteeröinti
 • taloudenhoito
 • jäsenrekisterin ylläpito ja tervetuloviesti uusille jäsenille
 • auttaminen viestinnässä ja tapahtumien järjestämisessä
 • kampanjatyön tukeminen
 • muut erikseen sovittavat tehtävät

Työntekijä hoitaa työtehtäviään yhdessä hallituksen kanssa. Työntekijä keskittyy pääsääntöisesti järjestön hallintoon sekä talouteen ja hallitus politiikan linjaamiseen sekä tapahtumien järjestämiseen. Työntekijä voi kuitenkin myös auttaa tapahtumien järjestämisessä sekä siihen liittyvässä viestinnässä.

Toiminnanjohtajan työaika on 20 tuntia kuukaudessa 10 kuukautta vuodessa. Työtunnittomat kuukaudet sijoittuvat sopimuksen mukaan kesäkuukausille. Palkka on 220 euroa kuukaudessa työskentelykuukausina. Työnantajana toimii Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto, mutta lähiesihenkilönä toimii Turun ViNOn puheenjohtaja.

Toiminnanjohtajalta edellytämme omatoimisuutta, vastuullisuutta, joustavuutta ja järjestelmällisyyttä sekä aiempaa järjestökokemusta. Eduksi katsomme kokemuksen taloudenpidosta ja vaalityöstä sekä vihreän järjestötoiminnan tuntemuksen.

Kokoukset järjestetään pääosin ilta-aikaan. Osa työstä on määrättyä iltatyötä ja osa suoritettavissa vapaavalintaisena aikana työntekijän valinnan mukaan etätyönä tai vihreiden toimistolla Turussa.

Hakemukset tulee toimittaa 8.1. klo 23.59 mennessä osoitteeseen hakemukset@vino.fi otsikolla Turun toiminnanjohtaja. Haastattelut pidetään viikolla 3. Työ alkaa viikolla 4 perehdytyksillä.

 

Lisätietoja:

Turun vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtajat

Olli-Pekka Paasivirta
ollipekka.paasivirta@gmail.com
040 5054177

Emil Sillanpää
emil.sillanpaa@gmail.com
407399158

19.12.2016

Vihreät nuoret ja Ikävihreät: Kansalaisaloite eläkeindeksistä ei auta köyhiä eikä nuoria

 

Suomen Senioriliike teki vuosi sitten kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan luopumista taitetusta indeksistä. Aloitteen mukaan työeläkkeitä tarkistettaisiin palkkatason muutoksen mukaisesti. Aloitetta on perusteltu pääasiassa sillä, että palkkaindeksi turvaisi paremmin eläkeläisten ostovoiman säilymisen. Aloite tulee eduskunnan käsittelyyn huomenna torstaina.

Vihreiden senioriyhdistys ja nuorisoyhdistys pitävät yhdessä tuumin ongelmallisena aloitetta, joka hyödyttäisi suhteessa eniten suurituloisia eläkeläisiä ja söisi nuorten eläkevarat.

– Kansalaisaloite ei korjaa eniten apua tarvitsevien tilannetta. Tällaisia ovat mm. pelkän kansaneläkkeen varassa elävät. Pienituloisimmilla eläkeläisillä työeläkkeen osuus eläkkeestä on erittäin pieni tai olematon. Heidän tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevien tuloja muutos ei nostaisi. Eläkeläisköyhyyttä pitäisikin vähentää takuueläkettä korottamalla sekä asumisen, terveydenhuollon ja palvelujen hinnoittelulla, toteaa Vihreiden senioriyhdistyksen Ikävihreiden puheenjohtaja Reino Lampinen.

Järjestöt toteavat, että taitettu indeksi on turvannut sen, mikä on ollut tarkoituskin – eläkeläisten ostovoiman. Asiantuntijoiden laskelmien mukaan indeksimuutos tarkoittaisi, että eläkemaksuja pitäisi korottaa merkittävästi. Muussa tapauksessa eläkerahastot tyhjenisivät kokonaan 2060-luvulla. Tämä tarkoittaa, että aloite on pois tulevilta eläkkeensaajilta, nykyisiltä nuorilta.

– Nuoret ovat jo nyt huolissaan siitä, pääsevätkö ikinä eläkkeelle. Nuorten joukossa köyhiä on eniten, ja heidän köyhyytensä on syvempää kuin muilla ikäluokilla. On kestämätön ajatus, että tämän lisäksi nuorten eläkevarat nielaistaisiin suurien ikäpolvien eläkkeisiin, sanoo Vihreiden nuorten puheenjohtaja Saara Ilvessalo.

Lampinen ja Ilvessalo ovat huolissaan aloitteesta, joka uhkaa eläkejärjestelmän kestävyyttä, ja kannustavat eduskuntaa hylkäämään sen. Heikkenevien tulojen myötä nuorten kyky rahoittaa tuloistaan aiempien ikäluokkien eläkkeitä heikkenee. Eläkeläistenkin kesken aloite on hyvin epäoikeudenmukainen. Eläkemaksujen korotus ei myöskään järjestöjen mukaan kohentaisi Suomen kilpailukykyä.
Lisätietoja:

Reino Lampinen, Ikävihreät
puheenjohtaja, 050 5151 303

Saara Ilvessalo, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto
puheenjohtaja, 040 0504 089

7.12.2016
Lue aikaisempia tiedotteita